Klart for «Før fuglene kommer»

Av Trond Folckersahm

For femte året på rad inviterer Marinreparatørene og Nesodden avdeling av Norsk ornitologisk forening (NOF) til ryddeaksjon på øygruppen Steilene. Dette skjer søndag 24. mars.

Hvert år dør minst en million sjøfugl på verdensbasis grunnet marin forsøpling, og problemet truer også Norges fugleliv. Fuglene forveksler blant annet plast med mat eller vikler seg inn gammelt tauverk, garnrester og annen forsøpling. Dette fører til store lidelser. Fuglene sulter i hjel, kveles, drukner eller dør av infeksjoner.

Mange av Norges øyer og kyststrekninger er viktige hekkeområder, og dessverre er dette også områder hvor marin forsøpling hoper seg opp og truer fuglelivet. Samtidig er det krevende å fjerne søppelet fordi dette ofte er områder som det er vanskelig å komme til. Målet med «Før fuglene kommer» er å rydde disse områdene før hekketiden begynner.

Et av disse hekkeområdene er øygruppen Steilene på Nesoddens vestside, der engasjerte nesoddinger de siste årene har bidratt til å rense strendene for søppel slik at trekkfuglene kan lande trygt uten fare for å vikle seg inn i etterlatenskapene.

I år er det ikke noe unntak. Arrangørene har som målsetning å rydde plast og annet skrot på Knerten, Storsteilene og Fyrsteilene. Det er frammøte på Alværn brygge klokken 11, der Nesodden kommunes båt «Undine» vil frakte deltakeren over til øyene. De som stiller opp oppfordres til å ta med egen kopp, ikke engangs, og noe varmt på termos. Det vil bli delt ut hansker, sekker og poser, og etter endt ryddeaksjon spanderer arrangørene pølser på grill og drikke ved kommunens hus på Persteilene.

For å unngå å forstyrre fugl som allerede har kommet til øyene, begrenses antall deltakere til 50, så dersom noen som har meldt seg på og likevel ikke kan, bes de om å avmelde seg.

Aksjonene er planlagt avsluttet klokken 15.

Søndag 24. mars klokken 11-15. Avgang med båt fra Alværn brygge klokken 11. Påmelding til Marinreparatørene.

Arkivfoto.