Knutepunkt mellom kunst og folk

Av Trond Folckersahm

Knytte bånd mellom kunst og publikum er ambisjonen til Oksval-baserte Ruben Steinum og hans kolleger i Atelier. Et tiltak som har vakt stor interesse, og som er det eneste av sitt slag i Norge.

– Norske kunstnere har ikke noe samlet sted de kan selge kunst, og det finnes en rekke kunstnere publikum ikke har kjennskap til. Vi ønsket å sette publikum i direkte kontakt med kunstnerne. Derfor startet jeg opp nettsiden Atelier.as og app-en Atelier sammen med Markus Eckbo, Christian von Hanno og Mikael Øye Hegnar. Tanken er å gi kunstnerne en større mulighet til å eksponere seg, og samtidig ha større kontroll over eget virke, forteller Steinum, og legger til:

– Foreløpig er Atelier tilgjengelig for dem med som er en del av Apple-universet, andrioid kommer etter hvert, men vi har også en fullt utviklet nettside, Atelier.as.

Gjøre tilgjengelig
Selv er han utøvende kunstner utdannet ved Statens Kunstakademi, styreleder i Unge Kunstneres Samfunn (UKS) og medlem av Norske Billedkunstnere. Men har utover dette en interesse i å gjøre kunst tilgjengelig for folk flest og også bedre vilkårene for kunstnerne.

– I dag omsettes det kunst for rundt to milliarder kroner i Norge, mens gjennomsnittsinntekten for kunstnere er på 89.000 kroner. Vi håper Atelier skal bidra til at de utøvende kunstnerne når ut i større grad, og får en mulighet til å sikre seg en inntekt de kan leve av. Samtidig har vi et ønske om at publikum skal få øynene opp for mangfoldet som finnes i norsk kunst, håper Steinum.

Mange med
Så langt er det rundt 250 profesjonelle kunstnere som har tatt Atelier i bruk, og mer enn 1.000 kunstverk av ulike kategorier er lagt ut på siden. Alt som er lagt ut er arbeider av høy kvalitet. Noe som blir sett på som vesentlig av gründerne.

– De som benytter seg av Atelier skal vite at de de får presentert er arbeider med høy kvalitet. Derfor er det det visse kriterier som ligger til grunn for at kunstnerne skal kunne legge ut sine arbeider på Atelier. De skal være opptatt som medlemmer av en av de førende kunstnerorganisasjonen, ha mottatt stipend, eller ha deltatt på en av de større kunstarrangementene som for eksempel Oslo Open eller Bergen Open, forteller Steinum.

Offentlig støtte
Økonomisk er Atelier støttet av Oslo kommune, Kreativt Norge, som er en underavdeling av Norsk Kulturråd, og Innovasjon Norge. De arbeider også med å sikre omsetningen via Atelier med ny teknologi. Et såkalt Block Chain-sertifikat.

– Dette for at alle skal kunne ha et trygt grep om aktivitetene som foregår på nett. Jeg kan bare anbefale alle interesserte om å gå inn på Atelier enten via nettsiden eller app-en. Der ligger alle kunstverkene ute, og klikker man inn på et av dem så kan man finne informasjon om kunstneren, og alle arbeidene vedkommende har lagt ut. Vi har også en kartfunksjon så det er mulig for publikum å finne fram til kunstnere i sitt eget lokalmiljø. Det gjør det også mulig å kontakte kunstneren for eventuelt å kunne komme og besøke vedkommende i atelieret. Rett og slett gjøre veien kortere mellom kunstner og publikum og skape en dialog på tvers av alle grenser, understreker Steinum.

BILDE: Nå kan du handle kunstverk fra mer enn 250 norske, bildende kunstnere fra mobiltelefonen din. Det er for å gjøre veien kortere mellom kunstner og publikum, påpeker Ruben Steinum. Foto: Trond Folckersahm