Kulturfondmarkering i Tangenten

Av Trond Folckersahm

I en liten markering i Tangenten onsdag ble vinnerne av Nesoddens kommunes kulturfond 2017 hedret. En vel fortjent hyllest av dyktige aktører.

Kommunens 200.000 kroner ble i år fordelt på to aktører som har gjort en innsats som kommer innbyggerne i Nesodden til gode. To prosjekter med et innhold og en solid substans bygget på erfaring og kunstnerisk innsikt.

«Wildlife skulpturpark» ble beæret med 150.000 kroner, mens Agnes Naur Kiss fikk tildelt 50.000 kroner til sine prosjekter.

– «Wildlife skulpturpark» driftet av Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter på Nesodden er et nyskapende prosjekt kuratert av kunstnergruppen Nikotin. Dette vil bidra til å synliggjøre Nesodden som en aktiv kunst- og kulturkommune i tråd med vår nylig vedtatte kulturplan som strekker seg fra 2016-23. Det gir en mulighet til å fremme Nesodden som en aktiv kommune for kunst og kultur også utenfor kommunegrensene og gi kommunen og Nesoddparken en posisjon som strekker seg langt utover kommunegrensene, mener ordfører Nina Sandberg, som sto for utdelingen av diplomer og heder.

– Det er fantastisk og jeg føler meg virkelig beæret over å motta denne prisen. Nå skal jeg jobbe videre med mitt NAVAK-prosjekt og Flyt studio som jeg driver sammen med Mari Joramo, og tilføre det ytterlige elementer, stråler en fornøyd Agnes Naur Kiss.

– Vi jobber med å få alt opp og stå. Nesoddparken har et stort potensial. Vi må jobbe for å utnytte mulighetene. Det er et grønt areal som fortjener et stor publikum. En oase ikke minst for barnefamilier, mener Aurora Passero, som tilhører kunstnergruppen NIKOTIN, som har kuratert «Wildlife».

Bilde: F.v: Ordfører Nina Sandberg, Aurora Passero, Agnes Naur Kiss og Robin Danielsson mener at Nesodden kommunes kulturfond er med på å løfte Nesodden som en kulturkommune både innad og eksternt, Foto: Trond Folckersahm