Kunst lyser opp brygge og båt

Fredag kveld var det offisiell innvielse av Lawrence Weiners kunstverk «BÅRET LIKE OVER STRØMMEN / HELD JUST ABOVE THE CURRENT», som skal lyse opp Nesoddbåtene og gjerdet rundt byggeplassen til det nye Nasjonalmuseet.

Det var Nasjonalmuseet, Oslo Pilot og Statsbygg, som sammen med Norled og Ruter, hadde gleden av å presentere bestillingsverket utført av den anerkjente New York-kunstneren Lawrence Weiner fredag kveld. Kunstverket er å se på bryggegjerdet til det nye Nasjonalmuseet, på Nesoddbåten og etter hvert i form av 50.000 små tatoveringer som vil bli delt ut flere steder i Oslo.

I en pressemelding fra Nasjonalmuseet, heter det: «Lawrence Weiner (f. 1942 i New York) var en sentral skikkelse i 1960-årenes konseptkunstbevegelse og er også i dag en fremstående kunstner i USA og Europa. Han er kjent for sine språkbaserte skulpturer og andre arbeider som utforsker språket. Vi finner kunstverkene hans i tallrike museer, private samlinger og offentlige rom verden rundt. Weiner er en ledende skikkelse i konseptkunstbevegelsen fra 1960-årene, og hans banebrytende og enestående praksis trosser tradisjonelle oppfatninger av hva som er et kunstverk.

Kunstneren selv har definert arbeidet sitt som skulptur. Når han blir spurt, viser han til sitt medium som «språk + materialet nevnt». Weiner hevder at språket i seg selv beskriver en tredimensjonal virkelighet og erklærer at arbeidet er hva det sier at det er. Han vil overskride begrensninger som ligger i bestemte kulturer og kontekster til fordel for individuelle tilnærminger. Dermed er verkene hans alltid til stede, alltid i forandring – og aldri ferdige. Dette fremmer ideen om en allment tilgjengelig kunst og åpner for en radikal omdefinering av forholdet mellom kunstneren og mottakeren».

Foto: Tore Henning Larsen