La hummeren få leve i fred

Onsdag kveld inviterer Marinreparatørene i samarbeid med Nesodden kommune til åpent møte om hummerfredningsområdet rundt Nesoddtangen.

Marinreparatørene har i samarbeid med kommunens miljøavdeling arbeidet fram et forslag til etablering av et hummerfredningsområde utenfor Nesoddtangen.

Tanken bak er å bidra til å sikre hummerbestanden i forskjellige områder langs norskekysten. Marinreparatørene har i den forbindelse med dett fått mandat til å peke ut et utsatt område i vårt nærmiljø.

– Det området vi har valgt ut er et av fjordens mest kjente hummerområder. Det ligger sentralt i fjorden, og gode strømningsforhold vil gi godt grunnlag for spredning av hummerlarver. Området er diskutert både med Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og yrkesfiskere i fjorden, forteller Lars Dalen i Marinreparatørene.

Onsdagens møte blir arrangert for å gi lokalbefolkningen en mulighet til å komme med innspill og synspunkter i sakens anledning.

Møtet starte kl. 18.00 Tangenten

Bildet viser Lars Dalen i Marinreparatørene på Nesodden. Foto: Trond Folckersahm