Lekre produkter fra Barentshavet

Av Trond Folckersahm

Fredag kommer Finnmarksfisk AS til Rehab-bygget (Energihuset) på Bjørnemyr med bilen full av de lekreste produkter fra havet. Lekkerbiskener av særdeles høy kvalitet.

Firmaet Finnmarksfisk AS er nesten like ferskt som fisken de leverer. Stadig er de på veien for å selge kvalitetsprodukter fra nord på forskjellige steder i Follo og Østfold. Fredag 24. november kommer de til Nesodden igjen med full bil av lekkerbiskener.

– Folk har vist stor interesse. Ikke minst mange nordfra som ikke er fornøyde med fisken de får kjøpt i butikken, forteller Martin Våge, som sammen med Cato Signebøen står bak konseptet.

Ideen ble unnfanget da de to kameratene satt og drodlet i telefonen, og første steg på veien var å finne et sted der de kunne få tak i kvalitetsfisk.

– Fisken blir fanget i Barentshavet. Et av klodens reneste havområder med fisk som har en helt annen tekstur enn mye av det vi eller finner ellers, informerer Våge.

Fra havet blir fisken tatt med inn til Båtsfjord i Finnmark der den blir sløyet, sjokkfryst og sendt sørover med trailer, og deretter triller Finnmarksfisk ut på veien til sine utvalgte destinasjoner.

– Etter hvert har vi lagt opp rutene slik at distribusjonen fungerer optimalt, sier han.

I starten besto sortimentet av torsk, sei og kveite i 4,5 kilos kartonger. De startet også med leveranse av 2,5 kilos kartonger beregnet på mindre husholdninger etter hvert som det ble etterspørsel etter dette. Senere har de utvidet sortimentet med kongekrabbe, torsketunger, rein- og hvalkjøtt, multer og en lang rekke andre produkter.

– Vi satser på kvalitet og konkurransedyktige priser. Det er vår måte å markere oss på, forteller Våge.

Bilde: Fredag 24. november fra kl. 13-17 vil Martin Våge stå ved Rehab-bygget (Energihuset) på Bjørnemyr med kvalitetsprodukter fra havet. Foto: Trond Folckersahm