Mentorprogrammet i framdrift

Av Trond Folckersahm

Brikkene begynner å falle på plass for samarbeidet mellom Nesoddparken og KulturBiz om Mentorprogrammet som skal være et verktøy for næringsdrivende innenfor kultursektoren.

Det var 11. januar samarbeidsavtalen mellom Nesoddparken og KulturBiz om et mentorprogram ble presentert og underskrevet i Nesoddparken.

– KulturBiz er et verktøy som kan bidra til at våre kulturnæringsbedrifter får økt kompetanse og støtte til å kunne utvikles seg på flere områder enn det rent faglige, sa styreleder i Nesoddparken AS Lin Stafne-Pfisterer, under presentasjonen.

Siden den gangen har initiativtakerne arbeidet med å få på plass en styringsgruppe og en prosjektleder som skal videreføre og få iverksatt prosjektet i praksis.

– Styringsgruppen hadde sitt første møte i slutten av februar, og har sammen med Nesoddparken, som prosjekteier, utpekt Marianne Gathe som prosjektleder. Oppstart for funksjonen som prosjektleder, som kommer i tillegg til hennes 50-stilling som daglig leder i Nesoddparken, er 15. mars, forteller Harald Tronvik, styremedlem i Nesoddparken, og fortsetter:

– Det tas sikte på at det første kullet som skal gjennomføre mentorprogrammet vil bestå av sju kulturbedrifter med tilsvarende mentorer. Rekruttering av erfarne, pensjonerte næringslivsledere som mentorer, vil bestå i kontakter både direkte og gjennom nettverk, blant annet gjennom Nesodden Næringsråd. Når det gjelder rekruttering av kreative næringer/kulturbedrifter, så vil det komme en utlysing i løpet av denne uken. Det vil også bli spredt gjennom nettverk, som eksempelvis Nesodden Kulturråd.

Bakgrunnen for oppstarten av dette prosjektet, som skal gjennomføres i flere kommuner, er at det både kulturpolitisk og næringspolitisk er det et mål å utvikle flere arbeidsplasser i Norge innen kreative næringer. Kompetanse er sentralt i denne sammenheng. KulturBiz har på bakgrunn av dette, og egne erfaringer, utviklet et mentorprogram, støttet av Kulturrådet, hvor erfarne næringslivsledere bistår kulturbedrifter.

Opprinnelig så KulturBiz dagens lys i Telemark, der flere kreative bedrifter har hatt glede av prosjektet. Nå er det Akershus som står for tur. Pilotprosjektet skal gjennomføres i tre kommuner, Nesodden, Bærum og Skedsmo, der Nesodden og Nesoddparken AS er først ute.

BILDE: representanter fra KulturBiz, Akershus fylkeskommune, rådmann, ordfører, kultursjef, Nesodden Kulturråd, Nesodden Næringsråd og leietakere i Nesoddparken var representert da mentorprogrammet ble presentert i Nesoddparken 11. januar. Foto: Trond Folckersahm