Miljøvennlig fjerning av ugress

Med Heatweed kan du fjerne ugress effektivt og med varig virkning uten å tilføre naturen giftstoffer, kun rent vann.

– Dette er en svært miljøvennlig og giftfri måte å kvitte seg med ugress på, forteller anleggsgartnermester Torgeir Koteng i Hagespesialisten AS på Nesodden.
Han var en av de første som skaffet seg en Heatweed-maskin, og er nå klar til å bistå både private og offentlige som har uønskede vekster på sine områder.
Mens resten av Europa har hatt forbud mot sprøyting av kjemikalier i urbane områder og langs vassdrag i mange år, fortsetter vi i Norge å sprøyte i barnehager, på skoler i parker og urbane områder der vi mennesker ferdes hver eneste dag.
– Det er en kjensgjerning at det i mange år har vært benyttet diverse produkter tilsatt ulike kombinasjoner av kjemikalier for å bekjempe og kontrollere ugress. I ettertid har det vist seg at disse produktene har en negativ effekt både på miljø og mennesker. Derfor har vi tatt i bruk denne teknologien. Vår målsetning er hele tiden å tenke miljø og å ta vare på naturen etter beste evne, understreker Koteng.

Virker permanent

Heatweed metoden bekjemper ugress med 100 % rent vann som holder 98°C. Den energien som frigjøres ødelegger vekstens cellestruktur. Den delen av veksten som er over jorda dør ut etter hver behandling og ugressets røtter brytes ned mer og mer. Resultatet er et rent, helhetlig gatebilde, året rundt. Heatweed metoden driver bort ugresset permanent. Metoden egner seg både for private og offentlige og kan benyttes på parkeringsplasser, lekeplasser i sandkasser og i boligmiljøer. Dessuten langs sjøen, ved vannveier i nasjonalparker og langs veinett. Det er også velegnet på alle typer arealer også kunstgressbaner.
– Det er overhodet ikke skadelig, og med varsom bruk kan det også benyttes mellom plantene i beplantede områder uten at vekstene tar skade, kun ugresset. Dette skader overhodet ikke, og de som ønsker å prøve denne metoden er hjertelig velkommen til å ta kontakt, sier Koteng.

Prisbelønnet

Heatweed bygger på studier fra SLU Landbruksuniversitetet i Alnarp i Sverige, fra universitetet i Ghent, fra Universitetet i København og fra studier ved Wageningen Universitet i Holland. Heatweed jobber også med Bioforsk ved Universitetet for natur- og biovitenskap i Ås på metoder for å bekjempe invaderende arter uten bruk av kjemikalier. Heatweed vant prisen Årets Ekoföretag 2014 i Sverige basert på kapasitet og fordi denne metoden gir saktere gjenveksttid av ugresset enn andre termiske metoder.