Minnemarkering i Vanntårnåsen

Fredag ble 5-årsdagen for den meningsløse massakren 22. juli 2011 markert ved Nico Widerbergs monument i Vanntårnåsen på Tangen.

I overkant av 60 hadde møtt opp til denne stillferdige markeringen av tragedien i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli. En dato som i dag står som et tidsskille og danner grunnlaget for en ny tidsregning. Datoen da brutaliteten fikk et nytt ansikt også i vårt stort sett fredelige land, og en hendelse som har brent seg dypt inn i vår nasjonale bevissthet.

Nesodden ble spesielt rammet. To engasjerte og dyktige ungdommer, Bano Rashid og Diderik Aamot Olsen, ble revet bort i alt for ung alder på grunn av ugjerningsmannens herjinger på Utøya.

Men minnet står tilbake, og dette ble markert fredag med taler og kransenedleggelse av varaordfører Erik Adland og Arbeiderpartiets Kari Agnor, som også trakk paralleller til tragedien i Nice for et par uker siden.