Mitt Valg gir gode resultater

Av Trond Folckersahm

Blant tiltakene Lions Club Nesodden tilbyr, finner vi undervisningsprogrammet Mitt Valg, som har vært gjennomført med gode resultater ved skolene på Nesodden. Målsetningen er å gi barn og unge et godt grunnlag for å ta riktige valg.

– Mitt Valg står sentralt på Nesoddtangen skole når sosial kompetanse skal bygges hos elevene, sier rektor ved skolen, Bente Haugland.

Både rektor Haugland og sosiallærer Synnøve Vangen, understreker at Mitt Valg har hatt stor betydning for det gode miljøet på skolen. Mitt Valg er timeplanfestet for alle klassene på skolen. Spesielt etter at en av skolens lærere fikk utdanning som kursinstruktør, har programmet kommet høyere på prioriteringslisten hos samtlige lærere, ikke bare entusiastene.

– Lærerne jobber litt forskjellig med Mitt Valg. Noen ganger brukes det som beskrevet i undervisningsbøkene,
andre ganger brukes det som et utgangspunkt for et egenprodusert opplegg; som en kilde til inspirasjon, forteller rektor Haugland.

Brukes på alle trinn
I utgangspunktet er Mitt Valg et holdningsskapende undervisningsopplegg som tilbys til skoler og barnehager der læremidlene finansieres av de lokale Lionsklubbene og Lions sentralt. Programmet finnes i flere utgaver tilpasset forskjellige alderstrinn, og kan dermed benyttes både i barnehage, barneskole, ungdomsskole og helt opp til videregående trinn. Programmet er også tilpasset Kunnskapsløftet i skolen, og er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet.

Mitt valg er teori- og forskningsbasert, med elementer som sosiale, emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter. Søkelyset er på hele læringsmiljøet, der dilemmaer rundt valgsituasjoner og gruppepress blir tatt opp. Programmet er utformet slik at det både kan brukes
alene og suppleres med andre programmer dersom det er behov for å arbeide med spesielle problemstillinger, eksempelvis mobbing i skolen.

God dekning lokalt

– Først ute på Nesodden var Nesoddtangen skole, der rektor og lærere ved skolen har vært viktige og nyttige ambassadører vi har kunnet nyttiggjøre oss av ved introduksjon av programmet ved andre skoler i kommunen, forteller Andreas Carlsen i Lions Club Nesodden.

Siden har flere fulgt etter, og fram til nå har rundt 300 lærere og SFO-ansatte fra alle barne- og ungdomsskolene i kommunen blitt kurset i bruk av Mitt Valg. Det samme gjelder de ansatte i seksjon Ungdom og fritid i Nesodden kommune. Skolene tilbys et 1-dags grunnkurs og et 3-timers oppfølgingskurs ett til to år etter grunnkurset. I tilknytning til kurset får lærerne tildelt nødvendig undervisningsmateriell i form av hefter og bøker. Flere av skolene har på bakgrunn av dette timeplanfestet Mitt Valg, mens noen har valgt å integrerer opplegget sammen med undervisning i andre fag.

Økt offentlig støtte
På bakgrunn av de gode resultatene Mitt Valg har oppnådd, har Helsedirektoratet besluttet å øke det offentlige tilskuddet til Stiftelsen Mitt Valg fra 1,3 millioner til hele 2,5 millioner kroner i 2017. Siden Mitt Valg finansieres av Lions Tulipanaksjon og Røde Fjær aksjon skal tilskuddet fra direktoratet ikke gå til ordinær drift, men til videreutvikling av programmet.

Bilde: Det arbeides aktivt med Lions Clubs program Mitt Valg på Nesoddtangen skole, noe som bidrar til å bygge et positivt miljø. F.v: Sølvi Schei, Ea Lindberg Børresen, Ingrid Lillestøl Danevad, Bendik M. Thune, Vibeke Gunby, Mattias Gottfridsson, Bente Haugland og Leif Sandholt. Foto: Trond Folckersahm