Moderat optimistisk boligmarked

Boligprisene er i dag 2,8 prosent høyere enn de var for ett år siden. I Follo steg boligprisene med 0,9 prosent i desember, og det er ventet fortsatt moderat oppgang i 1. kvartal 2019.

Selv om restriksjoner i lånemarkedet har lagt en viss demper på kjøpelysten for dem som er på boligjakt, har siste del av 2018 gitt en økning i boligprisene i deler av landet. Etter en høst med et flatt prisbilde, ble utviklingen i desember sterkere enn normalt for landet totalt sett, selv om vi fortsatt ser at det ligger en moderat trend til grunn.

– I 2018 under ett ender boligprisutviklingen nasjonalt tett på nivå med lønnsveksten. Dette er bra for den finansielle stabiliteten og for norsk økonomi, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Sterkt marked
Boligmarkedet i Follo har gjennom de senere år vært et av landets desidert sterkeste markeder med en prisstigning over de siste fem år på fra i underkant av 30 prosent til over 40 prosent. I Ås kommune har sågar boligprisene steget med hele 45,5 prosent. Dette er helt i Norges-toppen uansett om man legger an et tre- eller femårs perspektiv, og overgår for eksempel prisveksten de siste fem år for alle bydelene i Oslo. Selve prisnivået i Ås (44 200 kroner pr kvadratmeter) ligger nå litt lavere enn i Nordre Follo (Oppegård og Ski med 46 200 kroner pr kvadratmeter) og Frogn (45 900 kroner pr kvadratmeter). Nesodden som har hatt lavest prisvekst av Follo-kommunene de siste fem årene med 28,6 prosent, har en gjennomsnittlig boligpris på 42 900 kroner. Lavest boligpriser i Follo finner vi i Vestby med 36 500 kroner pr kvadratmeter. Dette er naturlig da de høye hovedstads-prisene sprer seg som bølger ut fra sentrum og avtar med tid og pendlerdistanse.

Venter stor aktivitet
– Vi opplever at boligmarkedet langs aksen fra Oslo gjennom Follo og helt ned mot svenske-grensen har vært blant landets sterkeste boligmarkeder med økende omsetning og stabil og til dels kraftig prisvekst over en årrekke. Bedre kommunikasjon, utbygging av nye områder og gode oppvekstmiljø har vært bakenforliggende drivere. Samtidig har folk som arbeider i Oslo fått øynene opp for at Follo og Romerike kan være et vel så attraktivt bosted som det noe høyere prisede Bærum (59 800 kroner pr kvadratmeter) og Asker (51 400 kroner pr kvadratmeter).
Vi forventer at boligmarkedet i Follo gjennom våren og sommeren vil være aktivt med stor omsetning og moderat prisstigning. Et relativt stort tilbud av både bruktboliger og nybygg balanseres godt opp mot stor interesse fra mange boligsøkere som har fått endrede boligbehov de senere årene, avslutter administrerende direktør i Krogsveen, Leif J. Laugen.

Illustrasjonsfoto: norskemagasinet.com