Nå kan denne mannen vie deg

Av Trond Folckersahm

Fra 1. januar ble retten til å vie folk overført fra domstolene til landets ordførere. Nesoddens ordfører, Truls Wickholm, er klar for oppgaven.

– Det var litt uventet, men hyggelig å få tillagt denne oppgaven til ordførergjerningen. Dette er en viktig dag for dem det gjelder, og jeg er innstilt på at dette skal bli en seremoni med positiv atmosfære og fine rammer, sier Nesoddens ordfører Truls Wickholm.

Den formelle delen av vigselsseremonien vil være som den tidligere har vært i Tinghuset. Teksten som leses er den samme, og søknad om vigsel må gjøres etter fastsatte retningslinjer. Etter seremonien vil de nygifte i første omgang få en midlertidig vielsesattest.

– Bakgrunnen for at ordførerne har fått denne oppgaven er i første rekke for å frigjøre tid for domstolene. Ellers er det et positivt tiltak sett med nesoddenøyne. Tidligere har de som har ønsket en borgerlig vigsel vært nødt til å reise til Ski. Nå får de et bedre lokalt tilbud i og med at de kan vies i hjemkommunen, påpeker Wickholm.

På Nesodden er det Nesoddtangen gård som normalt sett vil være arena for borgerlige vigsler, og det vil bli satt av faste datoer for seremoniene. Dersom man velger andre datoer er i utgangspunktet Auditoriet i Tangenten stedet. Foretas vielsen i et av de kommunale lokalene, er bruken av lokalet kostnadsfritt for det blivende ekteparet.

Men Wickholm er ikke fremmed for å gjøre individuelle tilpasninger dersom noen vil vies på toppen av Vanntårnet eller i strandkanten på Hellviktangen.

– Dette må selvsagt avtales i forkant og legges på en av de datoene som er fastsatt i utgangspunktet. Men jeg er innstilt på å være fleksibel i forhold til dette, sier ordføreren, som også kan røpe at den første ordførervigslen på Nesodden vil skje medio januar.

Bilde: Ordfører Truls Wickholm i Nesodden kommune er mannen som vil forestå borgerlige vielser i Nesodden kommune framover. Foto: Vol.no