Nå kan du adoptere en strand

Av Trond Folckersahm

Nesodden kommune oppfordrer organisasjoner, velforeninger og privatpersoner i kommunen til å bidra i Hold Norge Rents kampanje «Adopter en strand».

Målet med kampanjen er å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til opprydning av herreløst avfall i norsk natur.

Hver adopsjonsgruppe får en egen side i ryddeportalen.no hvor man kan registrere hva man har fått gjort – og se hvor i landet det blir ryddet langs strendene.

Tilhører deres gruppering en av dem som vil bidra til å holde strendene på Nesodden fri for søppel som flyter i land eller havner på stranda av andre årsaker, er første trinn å finne hvilken strand dere ønsker å adoptere, og deretter skrive en avtale med kommunen. I denne avtalen blir det lagt til rette for hvor og hvordan søppelet skal hentes etter at opprydningen er gjennomført.

Kontaktperson i kommunen er: Andrew.Michael.Bennett@Nesodden.Kommune.No

Blant dem som allerede har inngått en avtale med Nesodden kommune finner vi Nesodden kajakklubb, som har adoptert Søndre Skjælholmen.

De som adopterer tar kontakt med Hold Norge Rent prosjektkoordinator Fanny Pindsle. Hun sender en «ryddepakke» med hansker, poser og annet materiell som trengs.

Hver av adopsjonsgruppene kan søke Hold Norge Rent om inntil 10.000 kroner i støtte til oppstart. E-post: fanny.pindsle@holdnorgerent.no

I informasjonen fra Hold Norge Rent heter det blant annet:

Hvorfor adoptere en strand?
Ideen om å adoptere strender kommer opprinnelig fra Australia og er svært utbredt i USA, Canada og Storbritannia. I Norge har vi en stor og vakker kystlinje med et rikt dyre-, plante- og fugleliv som trues av marin forsøpling blant annet fordi det påfører sjøpattedyr, fugl, fisk, plankton m.m. skader, lidelse og død. Hvert år havner anslagsvis 8 millioner tonn plast i verdenshavene, og ifølge World Economic Forum vil det innen 2050 være mer plastsøppel i verdenshavene enn fisk om vi ikke gjør noe med problemet.
Forebyggende arbeid over tid er derfor viktig for å takle problemene ved marin forsøpling. Det er behov for mer kunnskap om marin forsøpling i Norge blant annet for å identifisere, kartlegge, ansvarliggjøre og stoppe kildene til det marine avfallet. I tillegg må det jobbes med holdnings- og atferdsendring hos privatpersoner, i næringslivet og offentlig sektor. Målet med Adopter en strand er derfor å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til opprydning herreløst avfall i norsk natur.

Bli med å rydde Norge
Vårt mål er å etablere 100 adopsjonsgrupper i hele Norge. Tiltaket har fått navnet «Adopter en strand», men vi oppfordrer også innlandskommuner så vel som kystkommuner til å delta fordi det finnes mange områder langs vassdrag, innsjøer og stier o.l. med behov for opprydning.
Hver adopsjonsgruppe skal rydde et fast område minimum tre ganger per år, og adopsjonsgruppene kan søke Hold Norge Rent om inntil 10.000 kr i etableringstilskudd. Hold Norge Rent vil utstyre adopsjonsgruppene med en startpakke bestående av ryddeutstyr som hansker, avfallssekker, poser m.m. Hver adopsjonsgruppe vil også få en egen side i Ryddeportalen.

Bildet er fra Paradisbukta på Fjellstrand. Foto: Trond Folckersahm