Natteravnene trenger hjelpere

Natteravnene på Nesodden har vært aktive i over 20 år, men de siste årene har de slitt med rekrutteringen. Nå går de ut for å verve nye natteravner.

– De siste årene har vi slitt med organiseringen og rekrutteringen til Natteravnene. Derfor trenger vi sårt noen som kan koordinere vaktlister og ha ansvaret for kommunikasjon med Natteravnene sentralt, forteller Christine Lykka i Natteravnene på Nesodden.

Det har i mange år vært faste vaktlag og vaktlister, men på vårparten ble det gjprt forøk med påmelding fra gang til gang. Responsen var dessverre varierende, og det gikk utover antallet vandringer.

– Flere av dem som har holdt i trådene de siste ti årene trekker seg nå ut, og det er stort behov for nye krefter. Vi ønsker jo fortsatt å kunne tilby de flotte ungdommene på Nesodden trygge voksne som bryr seg. Men vi trenger som sagt noen som kan ta seg av de oppgavene vi har. Derfor håper jeg at det er noen som har interesse for å bli med oss i det videre arbeidet. I så fall kan de ta kontakt med meg, informerer Christine Lykka.

Bilde: Natteravnene på Nesodden trenger flere frivillige. Kontakt Christine Lykka for info. Arkivfoto: Trond Folckersahm