Nesodden Næringsråd, en viktig aktør

Av Trond Folckersahm

Nesodden Næringsråd (NN) er en viktig faktor i lokalmiljøet på Nesodden for å legge ting til rette for næringsdrivende i kommunen enten de er store eller små aktører.

– Primæroppgaven til Nesodden Næringsråd er å bidra til at næringsdrivende i Nesodden kommune finner den enkleste veien gjennom de kommunale irrgangene med sine ønsker og ideer. Det kan være for å komme i dialog med ordfører, Plan-, teknikk og miljø eller andre kommunale etater. Samtidig skal vi være et talerør for de næringsdrivende og fremme deres ønsker overfor de lokale myndighetene, forteller leder av Nesodden Næringsråd, og daglig leder av Hagespesialisten as, Torgeir Koteng.

I dag har NN rundt regnet 50 medlemsbedrifter, og arrangerer styremøter, seminarer og sosiale aktiviteter én gang hver måned for å skape fellesskap og samhørighet.

– Men selvsagt ønsker vi oss flere medlemmer. Desto flere vi er, desto lettere er det å få gjennomslag for de tiltakene vi arbeider med for å bedre situasjonen for næringsdrivende i kommunen, understreker Koteng.

Hovedarbeidsområder
Blant de primæroppgavene NN har søkelys på i dag er å komme i gang med planarbeidet for utviklingen av næringsarealer på Nesodden.

– Vi har hatt flere møter med representanter for Næringsavdelingen og Plan-, teknikk og miljø i kommunen i forbindelse med dette. Det er viktig å legge gode rammebetingelser for bedriftene slik at forholdene legges best mulig til rette for dem som ønsker å bygge eller etablere seg på Nesodden. Vi har på ingen måte tenkt å bli noe nytt Vestby, men sørge for at små bedrifter som kunnskapsbedrifter, håndverkere og handelsbedrifter kan komme seg ut av garasjer og loft og få en mulighet til å drive bedriften i hensiktsmessige lokaler og omgivelser, mener Koteng.

Som et eksempel på hvordan samhandling, effektiv møtevirksomhet og deling av ideer og tanker fungerer i praksis, trekker Koteng fram Sofienlund-prosjektet.

– På et tidspunkt ble det litt stillstand i framdriften i forbindelse med dette prosjektet, det buttet litt imot. På bakgrunn av dette ble det arrangert et møte mellom representanter for Nesodden kommune, NN og Sofienlund. Dette løste opp i floken og brakte saken et langt stykke framover. Resultatet ble at nå er planarbeidet satt i gang. Et positivt utfall takket være at det oppsto en fruktbar dialog mellom de involverte partene.

Toveiskommunikasjon
NN har også til hensikt å holde en åpen dialog med Nesoddens politikere for til enhver tid å holde dem orientert og oppdatert på hva som pågår innenfor næringslivet.

– Der må jeg få si et Nesodden kommune så langt har vært veldig imøtekommende. Vi har fått anledning til å legge fram vårt budskap og tanker både i kommunestyre- og formannskapsmøter.
En del av NNs virksomhet består i å inspirere og motivere medlemmene ved å arrangere kurs og seminarer med foredragsholdere fra forskjellige deler av næringslivet.

– Nylig hadde vi et spennende seminar i samarbeid med Designmagnet Oslo og Akershus og nå i slutten av november har vi et seminar om effektivitet for næringslivsledere med Nina Verde. Det kan du lese mer om på sidene våre i Nesoddguiden. Dette er åpent for alle interesserte, informerer Koteng.

I starten av januar vil NN også arrangere et medlemsmøte på Flasken, som da har flyttet inn i nyoppussede lokaler på Flaskebekk.

– Der vil vi informere om hva vi konkret arbeider med om dagen og hvilke tiltak vi har iverksatt. Vi har også en spennende nyhet som vil komme næringsdrivende til glede og nytte, og som viser hva NN kan bidra med å få gjennomført med å være et talerør og pådriver for dem som driver næring på Nesodden, avslutter Koteng.

Bilde: Leder av Nesodden Næringsråd, Torgeir Koteng vil jobbe aktivt for å forbedre situasjonen for næringsdrivende på Nesodden ved å ha en åpen og positiv dialog med de kommunale etatene. Foto: Trond Folckersahm