Nesodden turlag er stiftet

11. februar ble Nesodden Turlag stiftet under et møte i Tangenten. Det gir nye muligheter for de 1176 i kommunen som allerede er medlemmer i Den Norske Turistforening (DNT), Oslo.

– Rundt 50 personer var tilstede. Det var god stemning, og det ble dannet et interimstyre med Sigurd Parmann som leder, forteller Arild Drolsum, som selv er en ihuga turgåer.

Interimstyret består av: Ragnar Storhaug, Sigurd Parmann, Kristin Schrader, Bente Fønnebø, Hanna Krange og Cato Zahl Pedersen.

Nesodden Turlag blir det 10. turlaget organisert under DNT Oslo, og hensikten er å skape et enda bedre aktivitets- og friluftstilbud på Nesodden. De som er medlemmer av DNT Oslo, vil automatisk bli tilknyttet det nye turlaget. Dert vil ikke innebære noen endringer i det opprinnelige medlemskapet.

For ett år siden ble Barnas Turlag (BT) Nesodden dannet. Her har det allerede vært arrangert en rekke turer og aktiviteter. BT vil nå bli en naturlig del av det nye turlaget. BTs aktiviteter kan følges på Facebook.

Foto.hwk.com