Nesoddeninitiativ formerer seg

Marinreparatørene, sammen med Nesodden kajakklubb og Norsk ornitologisk forening, avdeling Nesodden, startet i fjor med strandrydding på Steilene. Dette vekket interesse hos Hold Norge Rent.

– I fjor stilte rundt 50 personer opp for å delta i strandryddingen på Steilene. Baktanken var å fjerne skadelig søppel før hekketiden starter, forteller Lars Dalen i Marinreparatørene.

Suksessen blir gjentatt i år. 3. april fra kl.11.00, kan du stille opp på Alværn brygge der Undine vil gå skytteltrafikk ut til Steilene med ryddeglade nesoddinger.

– Vi håper å finrydde to øyer. Det er mye plastskrot på strendene der, og din innsats betyr mye. Sparebankstiftelsen DNB støtter Hold Norge Rent økonomisk, så vi har fått støtte til å kjøpe inn mat, drikke og arbeidshansker til alle, informerer Dalen.

For initiativet til nesoddingene har fått avleggere. I år vil det i tillegg til ryddeprosjektet på Steilene også bli iverksatt to tilsvarende prosjekt. Ett i Drøbak og ett i Hvaler-området.

– På sikt vi dette mest trolig utvikles til å bli et nasjonalt prosjekt, sier Dalen.

Sparebankstiftelsen DNB har nemlig gitt en gave på tre millioner kroner til Hold Norge Rents arbeid. Gaven er øremerket prosjekter knyttet til strandrydding, og arbeidet sparkes i gang 1. april med prosjektet Før fuglene kommer.

I en pressemelding fra Hold Norge Rent, heter det blant annet:

”Hold Norge Rent er svært glade for Sparebankstiftelsen DNBs satsing på marin forsøpling. Stiftelsen har gitt en rekke gaver til aktører som jobber på feltet, og dette muliggjør en opptrapping av innsatsen mot et svært alvorlig miljøproblem.

Pengene fra Sparebankstiftelsen DNB skal blant annet brukes på prosjektet Før fuglene kommer. Dette er et pilotprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Statens naturoppsyn, Oslofjorden Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten, Marinreparatørene, Norges Ornitologisk Forening og Norges Padleforbund.

Hvert år dør minst en million sjøfugl på verdensbasis grunnet marin forsøpling, og problemet truer også Norges fugleliv. Fuglene forveksler blant annet plast med mat eller vikler seg inn gammelt tauverk, garnrester e.l. Dette fører til store lidelser. Fuglene sulter i hjel, kveles, drukner eller dør av infeksjoner.

Mange av Norges øyer og kyststrekninger er viktige hekkeområder, og dessverre er dette også områder hvor marin forsøpling hoper seg opp og truer fuglelivet. Samtidig er det krevende å fjerne søppelet fordi dette ofte er områder som det er vanskelig å komme til. Målet med Før fuglene kommer er å rydde disse områdene før hekketiden begynner”, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Foto: Marinreparatørene