Nesoddens egen premium akevitt

Nesoddens egen akevitt

27. september lanserer Nesodden Akevittens Venner (NAV), Nesodden Premium Aquavit. Et produkt tuftet på lokale tradisjoner og smaksatt med lokale tilsetninger.
– Akevitten er produsert, lagret og tappet på flaske. Nå gleder vi oss til den offisielle lanseringen på Flasken Lunsj og Vinstue på Nesodden. Den er åpen for alle. Det er bare å melde seg på via facebooksiden vår. Vi kan by på både smaksprøver, enkel bevertning, foredrag og underholdning, lover presidenten i NAV, Arne Neegaard.
For dette er virkelig et lokalt produkt. Nesodden er kjent for sin eikeskog. Den nordligste sammenhengende eikeskogen i Europa. På Ruud gård hadde Leif Knardahl liggende eik fra denne skogen. Den hadde ligget til tørk i 50 år. Treverket ble fliset opp, og Det norske brenneri lagde et destillat som er brukt til smaksetting. Det er også brukt sisselrot fra kommunen, og for å gi den et preg av kyst siden Nesodden er en kystkommune, har den fått tilsatt et snev av blæretangdestillat.
– Dette har blitt en fullverdig akevitt som egner seg i en rekke anledninger, mener presidenten.
Med Nesoddbåten
Ideen til en lokal akevitt kom da deler av styret satt samlet over et glass med en annen lokal akevitt.
– Først tenkte vi å lage en parallell til Linjeakevitt. Sende den fram og tilbake med Nesoddbåten til den var modnet. Den tanken slo vi i fra oss, og vi tok kontakt med Stig Bareksten fra Det norske brenneri. Der fikk vi den hjelpen vi trengte for å iverksette planene. Siden har det gått sin gang. Vi har dannet et andelslag i NAV. Der vi har 150 tilgjengelige andeler som er fordelt mellom interesserte medlemmer. Nå i første omgang har vi produsert 2.000 nummererte flasker som blir tilgjengelige på de lokale Vinmonopolene rundt tidspunktet for lanseringen. Den vil også bli tilgjengelig i Vinmonopolets spesialutvalg og kan da bestilles uansett hvor i landet du bor. I tillegg har vi lagt en del på fat. Denne skal lagres i fem år for å gi den ekstra smak og fylde, og neste år kommer vi med en juleakevitt, forteller Neegaard.
Egen region
I utgangspunktet er NAV en frittstående venneforening med frivillig og personlig medlemskap. NAV er tilsluttet Norske Akevitters Venner som egen region, Nesodden. Medlemskap i Norske Akevitters Venner gir automatisk betalende medlemskap i NAV.
I statuttene til foreningen er det blant annet nedfelt: ”Som medlemmer antages kun de som erklærer seg som sann venn av den edle drikk, akevitten, og som samtidig ydmykt innordner seg foreningens statutter”.
– Utover de som er betalende medlemmer i NAV, det dreier seg om rundt 80 personer, har vi også en facebookside med cirka 240 medlemmer. Der kan alle følge våre aktiviteter. Dette er et gratis tilbud. Vi har en rekke arrangementer i løpet av året. Foredragskvelder, quiz, prøvesmakinger og hyggeaftener. Facebooksiden er stedet å melde seg på til de treffene man ønsker å delta på. Vi har også egen webside. Den er under oppgradering, men adressen er http://nesodden-akevittens-venner.org/ , forteller president Neegaard.