Nesoddens næringsrådgiver i gang

Av Trond Folckersahm

Nesoddens nye næringsrådgiver Hege Andersen, har tro på at god dialog mellom Nesodden kommune og Nesoddens næringsdrivende vil gi positive synergier for næringslivet i kommunen.

Hun er fortsatt helt i starten av sin nye karriere som næringsrådgiver på Nesodden, Hege Andersen. I slutten av juli flyttet hun til Nesodden på permanent basis, og 20. august tiltrådte hun sin nye stilling i Nesodden kommune. Så langt har hun benyttet tiden til å gjøre seg kjent i kommunens næringslandskap, i tillegg til å pusse opp nyinnkjøpt hus på Oksval.

– Vi kjøpte hus her ute før jeg begynte i ny jobb, og synes det er flott å kunne jobbe lokalt. Derfor ser jeg det som en viktig del av jobben min å bidra til at det etableres flere arbeidsplasser på Nesodden, slik at enda flere kan få muligheten til å jobbe i bostedskommunen, sier hun.

De siste ti årene har hun bodd i blokk i Oslo. Men hun vokste opprinnelig opp ved havet, på Helgelandskysten, og setter stor pris på komme ut av byen og til en naturperle som Nesodden.

– Ja, jeg har skaffet meg turløypekart, og har gått Kyststien på østsiden av halvøya. Nå skal jeg besøke Kulturisten og Flaskebekk til helgen for å bli litt bedre kjent med vestsiden også. Ellers har vi kjørt litt rundt, og har funnet mange spennende og interessante steder, forteller hun.

Også i jobbsammenheng har hun rukket å være rundt i kommunen for å besøke de lokale aktørene.

– Jeg har vært på besøk i Nesoddparken der de nylig har påbegynt et mentorprogram for kunst- og kulturaktører. Dessuten har jeg vært innom Sofienlund, Frivilligsentralen og Nesodden Videregående i forbindelse med entreprenørskap og opprettelse av elevbedrifter. Jeg håper derfor at næringslivet vil ta godt imot elevene når de tar kontakt. I tillegg har jeg tenkt å besøke Norges Yrkesdykkerskole, og det blir flere besøk etter hvert. Jeg vil bli kjent med det lokale næringslivet i størst mulig grad, og ha en god dialog. En viktig og nødvendig jobb, påpeker hun.

Blant de oppgavene hun skal ta tak i nå i startfasen, er en evaluering og gjennomgang av den strategiske næringsplanen for 2019 for å se om det er behov for endringer. Hun skal følge opp innspill fra næringsrådet, og ha en dialog med de næringsdrivende for å kartlegge de behovene som finnes.

– Nå skal jeg jobbe meg framover, kartlegge behov for samarbeid mellom kommune og næringsliv. Jeg jobber i bredden og vil smalne inn etter hvert. Sørge for å bedre informasjonsflyten, og legge til rette for fora der det settes søkelys på næringslivets utfordringer og muligheter. Det kan være for eksempel gjennom frokostmøter og seminarer som er korte og matnyttige, og en toveiskommunikasjon med fri flyt av tips og råd til glede for begge parter, mener hun.

I den første fasen som nesoddenbeboer, har hun merket seg det sterke engasjementet fra både store og små bedrifter, og de mange spennende kulturbedriftene som finnes i kommunen. Hun har også en ambisjon om å gjøre kommunen attraktiv for bedrifter som ønsker å etablere seg her ute.

– Målsetningen er å jobbe for å gi Nesodden et positivt omdømme i næringslivet generelt, slik at folk ønsker å både bo og drive næring her ute. Nesodden har mange fasetter å spille på, og vi må selge inn de mulighetene som finnes her ute. Vi må differensiere oss i forhold til andre kommunen. Men vi har også hatt en dialog med nabokommunene for å trekke erfaringer fra områdene rundt, og legge opp til samarbeidsprosjekter som kan komme til nytte for alle.

Men først og fremst skal jeg være en støttespiller for næringslivet på halvøya. Jeg er opptatt av dialog, og håper derfor at de som har noe på hjertet tar kontakt, understreker Hege Andersen.

Bilde: Hege Andersen har tiltrådt i den nyopprettede stillingen som næringsrådgiver i Nesodden kommune, og er i ferd med å kartlegge Nesoddens næringsliv med tanke på en best mulig dialog mellom kommune og næringsliv. Foto: Trond Folckersahm