Nesoddparken først med KulturBiz

Av Trond Folckersahm

Torsdag ble avtalen mellom KulturBiz og Nesoddparken AS om et mentorprogram for næringsdrivende innenfor kultursektoren undertegnet.

– KulturBiz er et verktøy som kan bidra til at våre kulturnæringsbedrifter får økt kompetanse og støtte til å kunne utvikles seg på flere områder enn det rent faglige, sa styreleder i Nesoddparken AS Lin Stafne-Pfisterer, da hun innledet presentasjonen av mentorprogrammet i kafeen i Nesoddparken, der representanter fra KulturBiz, Akershus fylkeskommune, rådmann, ordfører, kultursjef, Nesodden Kulturråd, Nesodden Næringsråd og leietaker i Nesoddparken var representert.

Både kulturpolitisk og næringspolitisk er det et mål å utvikle flere arbeidsplasser i Norge innen kreative næringer. Kompetanse er sentralt i denne sammenheng. KulturBiz har utviklet et mentorprogram, støttet av Kulturrådet, hvor erfarne næringslivsledere(mentorer) bistår kulturbedrifter.

KulturBiz så opprinnelig dagens lys i Telemark, der flere kreative bedrifter har hatt glede av prosjektet. Nå er det Akershus som står for tur. Pilotprosjektet skal gjennomføres i tre kommuner, Nesodden, Bærum og Skedsmo, der Nesodden og Nesoddparken AS er først ute. Det er i den forbindelse utviklet et program hvor pensjonerte næringslivsledere kobles med kulturbedrifter. En styringsgruppe vil i praksis ha ansvaret for gjennomføringen. Det vil bli utnevnt en prosjektleder. Styringsgruppen vil rekruttere aktuelle næringslivsledere, og kulturbedrifter etter søknad. Disse vil bli inndelt i forskjellige kull, og det antas at prosessen for hvert kull vil ta omkring ett år. I tillegg til kompetanse, vil prosessen skape viktige nettverk. I denne sammenheng har Akershus fylkeskommune bevilget kr. 600.000 til Nesoddparken A/S, slik at det over to år kan utvikles møteplasser og nettverk for kompetanseutvikling i Akershus.

– KulturBiz’ oppgave er å styrke kulturbedrifter både på inntektssiden, administrative rutiner og i det å være leder, sa Linda Cecilie Furulund fra KulturBiz, da hun presenterte kriteriene som ligger til grunn for mentorprogrammet.

I løpet av pilotprosjektet er tanken å utvikle levedyktige bedrifter innenfor kultursektoren som gir eier og driver blant annet et relevant økonomisk utbytte.

– Jeg har tro på at vi kommer i gang med dette før påsken 2018, uttrykte styremedlem i Nesoddparken AS, Harald Tronvik, og la til:

– Av de 600.000 vi har fått bevilget, går 240.000 til prosjektledelse. Deltakerne, som deles inn i grupper av sju, skal betale en liten egenandel, mens mentorene bidrar gratis. Det legges opp til tre samlinger årlig, og prosjektet vil bli evaluert underveis. Jeg har stor tro på at dette vil føre til en positiv utvikling for kulturaktørene. En utvikling som også vil gi ringvirkninger.

Bilde: Stemningen var god da avtalen om mentorprogrammet KulturBiz ble undertegnet av Linda Cecilie Furulund fra KulturBIz og Lin Stafne-Pfisterer, styreleder i Nesoddparken AS. Foto: Trond Folckersahm