Nye Elektropartner delt i to firma

Av Trond Folckersahm

Stor pågang fra kunder, flere større oppdragsgivere, bredere nedslagsfelt og stadig økende krav til dokumentasjon og oppfølging, har ført til at Nye Elektropartner nå er splittet i Nye Elektropartner as og Viken Energimontasje as.

I utgangspunktet var Nye Elektorpartner, som ble etablert i 2006, delt i to avdelinger, installasjon og anlegg. Siden oppstarten har de opplevd en formidabel utvikling, og hadde ved årsskiftet rundt 40 ansatte og en omsetning på 54 millioner. Veksten har vært så stor og skjedd i løpet av så kort tid, at ledelsen i selskapet besluttet å dele bedriften i to fra 1. januar.

– Viken Energimontasje jobber i distriktene og har tatt over den delen vi tidligere kalte anlegg. De jobber på nettsiden med store aktører som Hafslund Nett AS, Norgesnett og flere kommuner. I forbindelse med dette ansatte vi også en ny daglig leder, Jarle Sjøen, som har ansvaret for denne delen, forteller Harald Moen, daglig leder og gründer av Nye Elektropartner.

I tillegg til å jobbe i distribusjonsnettet på dagtid har Viken Energimontasje døgnkontinuerlig vakt i hele Follo og Østfold. De er i tillegg den bedriften på Nesodden som har flest lærlinger i elektrofaget under sine vinger. Per i dag har de to firmaene fem lærlinger.

Hovedoppgavene til Nye Elektropartner, er i hovedsak installasjonsarbeid for private husholdninger og næringslivsaktører i lokalsamfunnet. I løpet av fjoråret gjennomførte firmaet ikke mindre enn 1.500 oppdrag lokalt, og er en aktør med sterk lokal tilknytning da flere av de ansatte har bakgrunn fra det gamle E-verket på Nesodden.

– Nye Elektropartner har i dag 13 ansatte, mens de resterende nå er tilknyttet Viken Energimontasje. Men vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere som kan bidra til å utvikle bedriften videre. Oppdragsmengden er stor og vi trenger flinke montører for å gi en optimal service til våre kunder, poengterer Harald Moen.

Bilde: Harald Moen og Trond Askautrud har opplevd en formidabel vekst siden de startet opp Nye Elektropartner i 2006. Nå er firmaet delt i to, Nye Elektropartner as og Viken Energimontasje as. Foto: Trond Folckersahm