Nye postnummer på Nesoddtangen

Av Trond Folckersahm

Fra 1. oktober 2016 vil en lang rekke adresser på Nesodden få tildelt nye postnummer.

Det er de som i dag har postnummer 1450 Nesoddtangen som berøres av endringene. Det tidligere 1450 blir da delt opp i fire postnummer; 1450, 1452, 1456 og 1459.

Grovt skissert vil Nordre Nesodden beholde 1450, mens vestsiden ned til Bjørnemyr får 1452. Østsiden ned til Hellvik får 1456, mens det på østsiden fra Hellvik og til Frogns grense vil være 1459 som gjelder.

En komplett oversikt over adresser finnes på: http://www.posten.no/749079/1450-nesoddtangen

I denne omgangen er det 17 byer og større tettsteder som berøres. Totalt 39.000 husstander og 3.700 bedrifter.

Ved å ta i bruk flere postnummer vil Posten oppnå bedre og mer effektiv sortering og distribusjon av brev og pakker. Større byer i Norge har alt en inndeling med bruk av flere postnummer. Nå har befolkningsveksten gjort det nødvendig med mer detaljert inndeling flere steder.

Posten har sendt ut informasjonsbrosjyre til alle berørte husstander, og det er også sendt melding til Brønnøysundregisteret og Folkeregisteret. Men de anbefaler at alle sender melding om nytt postnummer til samtlige de til vanlig mottar post fra.