Nyt livet – bli med i Miljøhagen

Har du lyst til å oppleve nærhet til naturen, kjenne varm mold og jordsmonn kjærtegne fingrene og glede deg over å se resultatet når det spirer og gror. Da bør du tak kontakt med Miljøhagen som holder til i Nesoddparken.

– Miljøhagen har som ambisjon å gjøre uteområdet rundt Nesoddparken attraktivt som rekreasjonsområde for hele familien. For å få dette til ønsker vi oss nye medlemmer og noen som kan delta i styrearbeid, forteller leder av Miljøhagen, Torhild Hellstrøm.

Foreningen Miljøhagen ble stiftet i november 2010. De har sammen med Nesoddparken og i samarbeid med Nesodden kommune, ambisjoner om å gjøre uteområdet attraktivt som rekreasjonsområde

– Vi er i ferd med å utforme området ved Nesoddparken. Så langt har vi hagedam, urtehage , skolehage og natursti med fuglekasser. Alt dette er til allment bruk.

I dette året tenker vi å skape et miljø der blomster, insekter, fugler, salamandere og frosk trives, informerer Hellstrøm.

Skolehagen fortsetter som en grønnsakhage for dyrking av økologiske vekster. Denne kan brukes av barn i alle aldre. I området vil det også bli en læringsarena med solur og værstasjon.

Så dersom du føler dette er noe for deg kan du henvende deg til: kontakt@miljohagen.no, eller på tlf 95072513. Og la det ikke drøye for lenge.

Foto: Miljøhagen