Nytt filmtilbud på Nesoddtunet

Av Trond Folckersahm

På nyåret kan beboerne på Nesoddtunet begynne å ta i bruk den nye kinosalen som er under oppføring i tilknytning til kafeen.

– Det har vært etterspørsel etter et filmtilbud fra beboerne her i huset. Dette har vi tatt til etterretning, og har satt i gang arbeidet med å lage en kinosal med alle nødvendige fasiliteter for å lage hyggekvelder for filminteresserte, forteller virksomhetsleder ved Nesoddtunet, Per Kristian Larsen.

Salen vil få fallende gulv for å gjøre kinoopplevelsen optimal. Den blir utstyrt med et stort lerret av topp kvalitet, prosjektor i taket og et surroundanlegg med innfelte høytalere. Stolene er komfortable kinoseter hentet fra gamle Ringen kino i Oslo, og totalt vil det være plass til rundt 20 tilskuere i salen inkludert rullestol- og sengepasienter, som det er avsatt romslig gulvplass til.

– Vi kommer til å satse på faste kinodager, og filmutvalget er det beboerne selv som skal stå for. De skal komme med sine ønsker, som vi skal forsøke å oppfylle etter beste evne. Utover å være kinosal kan rommet også benyttes til både foredrag og kåserier. Med dette rommet får vi anledning til å dekke flere behov vi har hatt etterspørsel etter både fra beboere og pårørende, sier Larsen.

Bilde: Virksomhetsleder ved Nesoddtunet Per Kristian Larsen er fornøyd med at de endelig har fått på plass en kinosal med mange bruksmuligheter på Nesoddtunet. Foto: Trond Folckersahm