Nytt seniortilbud på Nesodden

Av Trond Folckersahm

Med to seniorkontakter i full stilling, kan Nesodden kommune nå tilby et forebyggende og helsefremmende støttetiltak til alle kommunens innbyggere som har passert 65 år.

Det er kommunens Rehabiliteringsteam som har fått i oppgave å stå for tjenesten med seniorkontakter. Hensikten med tilbudet er å utvikle det helsefremmende og forebyggende arbeidet for innbyggere over 65 år, som fra før av ikke mottar omfattende kommunale tjenester.

– Foreløpig er vi to seniorkontakter som skal ta oss av denne oppgaven – Kathrine Carlstad og meg selv, forteller leder av Rehabiliteringsteamet Monica Selvén, og fortsetter:

– Vi skal gi informasjon om eksisterende tilbud for å fremme deltakelse og aktivitet i nærmiljøet til de som befinner seg i de aktuelle aldersgruppene.

Hver første fredag i måneden vil de to seniorkontaktene ha en stand på øvre plan i kafeen på Tangenten fra klokken 11-13, der de som har spørsmål kan henvende seg. Første mulighet til å benytte seg av dette tilbudet er førstkommende fredag 5. oktober.

– Vi vil også oppfordre pårørende som har en senior i familien som de mener har behov for informasjon eller oppfølging til å ta kontakt med oss, enten på stand, eller ved å sende oss en e-post eller ringe. Dette gjelder også for fastlegene i kommunen. Vi vil så langt vi klarer gi nødvendig informasjon, eller formidle kontakt til andre faggrupper, informerer Kathrine Carlstad.

Seniorkontaktene kan også tilby forebyggende hjemmebesøk, der emner som livssituasjon, sosialt nettverk, bolig, aktivitet, kosthold, velferdsteknologi, brannsikkerhet og andre spørsmål kan tas opp.

– Vi tilbyr også hjemmebesøk til alle som fyller 78 år inneværende år. Med andre ord de som er født i 1940. Neste år er det de som er født i 1941 som vil få dette tilbudet i posten. Dette gjelder i første rekke personer som ikke mottar omfattende kommunale tjenester i dag. Men selv om det er de født i 1940 som får skriftlig tilbud om dette inneværende år, er det også muligheter for andre årsklasser etter dialog med oss, forteller Selvén.

Seniorkontaktene understreker at tjenesten er frivillig, gratis og underlagt taushetsplikt.

– Vi håper så mange som mulig vil benytte seg av dette tilbudet enten de har konkrete spørsmål eller bare har behov for å slå av en prat, oppfordrer Carlstad.

Nesodden kommunes seniorkontakter Monica Selvén og Kathrine Carlstad kan du møte på øvre plan i kafeen på Tangenten hver første fredag i måneden fra 11-13. Førstkommende fredag 5. oktober er første mulighet. Foto: Trond Folckersahm

Telefon dagtid: 475 08 985, e-post: seniorkontakt@nesodden.kommune.no