Ønsker flest mulig ut i arbeid

Av Trond Folckersahm

Nesodden kommune er en av de beste i klassen med bare 1,6 % registrerte arbeidsledige. Til tross for det, har NAV Nesodden planer om å gjøre en aktiv innsats lokalt for å bedre tallene ytterligere.

– Lykkes vi med å få sa mange som mulig ut i arbeidslivet, slår det direkte ut på bunnlinjen i kommunens budsjett, hevder markedskonsulent i NAV Nesodden, Anders Faugli.

På bakgrunn av dette har NAV en offensiv i støpeskjeen – «Krafttak Nesodden», som skal være en inkluderingsdugnad for å kunne tilby arbeid til dem som i dag står utenfor arbeidslivet. Sammen med Nesodden Næringsråd har NAV til hensikt å gjøre framstøt mot næringslivet for å legge til rette for at bedriftene kan ta inn ekstra medarbeidere som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, grunnet huller i CV, tidligere sykdom, lite erfaring eller av andre årsaker. For noen vil det være naturlig å begynne i en arbeidstrening, eller være behov for at NAV støtter med et lønnstilskudd i en periode.

– Målsetningen er at fem prosent av at disse stillingene skal tilfalle mennesker som normalt ikke ville bli ansatt. Det offentlige har alt forpliktet seg til at fem prosent av nyansettelser skal være innenfor denne gruppen. På denne måten vil de være med på et lengre løp med opplæring og introduksjon til arbeidslivet. Her kan NAV også bidra økonomisk i en periode ved å kjøpe ut en ansatt i bedriften for den enkelte i et gitt antall timer. En person som kan fungere som mentor for den som er i arbeidstrening eller starter i nytt arbeid, informerer Faugli.

NAV kan i denne sammenheng også tilby inkluderingsstøtte til de bedriftene som bidrar til å få en arbeidsledig person, som har falt litt utenfor, til å komme over kneika. Dette kan gjøres gjennom økonomisk bistand til praktiske ting som et par vernesko, lisenser og dataprogram, arbeidsverktøy eller kurs.

Speed date for søkere
Det vil også bli lagt opp til rekrutteringstreff der arbeidsgivere kan møte arbeidssøker i en annen sammenheng enn bare gjennom en bunke papirer. Tanken er at hver av søkerne skal få noen minutter til å presentere seg og sine forutsetninger for en gruppe næringslivsledere for på den måten å se om det blir noen treff. Med andre ord en slags variant av «speed dating».

– I denne prosessen har vi også et konkurranseelement vi har til hensikt å introdusere. Det har fått tittelen «Den rauseste sjefen». Der vil vi nominere et en arbeidsgiver som har vist seg særdeles raus mot ansatte, kolleger og konkurrenter. Den nominerte bedriften vil da bli intervjuet og får markedsføring i tilgjengelige organer. Vi lykkes jo ikke uten et næringsliv som har litt takhøyde, mener Faugli.

NAV Nesodden har også som en klar målsetning å være en større del av lokalmiljøet. Ha en operativ funksjon og være en aktiv del av lokalsamfunnet.

Nesodden Næringsråd
– Det er et helt bevisst valg at vi har meldt oss inn i Nesodden Næringsråd. NAV er helt avhengig av et tett og godt samarbeid med næringslivet for å lykkes med vårt samfunnsoppdrag. Mange kommuner i Akershus har klart å skape «Kunnskapens hus» for næringsdrivende og gründere i kommunen. Erfaringene fra andre kommuner er at et slikt samlingspunkt virker positivt for næringsutvikling. Vårt ønske er at også Nesodden på sikt får til noe lignende. Personlig mener jeg at det er viktig for kommunene å legge en strategi for hva kommunen vil med Nesoddens næringsliv. Vi må ikke bare se på mulighetene på Nesodden, vi må også ta hensyn til utfordringene, og legge til rette for at kommunen kan tiltrekke seg de rette bedriftene og få inn noen av de store lokomotivene. Maritim næring og helsenæring er allerede etablert i kommunen og har fortsatt potensial. Men vi er i en tid da det grønne skiftet og grønn energi er i vinden som aldri før. Her har Nesodden gode forutsetninger får kunne bli en foregangskommune, mener Faugli.

Positivt med annen bakgrunn
For å skape nytenkning og økte verdier for næringslivet er NAV også opptatt av at bedriftene finner de riktige menneskene. Ikke bare dem med den riktige formelle kompetansen.

– Vi har en filosofi om at vi ikke skal forandre mennesket. Men nye ting kan læres, og ansatte med en litt annen bakgrunn enn den tradisjonelle kan tilføre noe nytt og skap nye verdier. Ta for eksempel dem som sitter på gutterommet foran en dataskjermnatt og dag og spiller spill. De lager strategier og verdensomspennende nettverk, og målet er intet annet en verdensherredømme. Disse ungdommene har en helt annen tilnærming og tenker utradisjonelt. Dette kan bety nyskapning og andre måter å tenke på som kan gi økt verdiskapning. Det er mange talenter som går under radaren. Også mennesker som har kommet til Norge fra andre verdensdeler. På Nesodden har vi tradisjonelt tatt imot mange flykninger og de siste årene har Nesodden tatt imot mange syrere. Flere av disse har høy utdanning og er mennesker som gjennom sin bakgrunn kan tilføre Nesodden næringsliv mye nytt. Det er bare å gi dem en sjanse. Det gjelder også dem som har et hull i CV-en og dem som av en eller annen grunn har fått en ripe i lakken. Mange mennesker som normalt sett ville havne nederst i søkerbunken eller i søppelkassen. Rett og slett misbrukte resurser, avslutter Faugli.

Bilde: Markedskonsulent i NAV, Anders Faugli, har tiltak i støpeskjeen som kan sikre arbeid for enda flere nesoddinger. Foto: Trond Folckersahm