Næringskonsulent ønskes velkommen

Av Trond Folckersahm

Forslaget om å ansette en næringskonsulent i 100 prosent stilling i Nesodden kommune, noe som etter alle solemerker å dømme blir vedtatt i kommunestyremøtet 13. desember, blir mottatt med stor glede i Nesodden Næringsråd (NN).

– Dette betyr at vi etter halvannet års innsats har fått gjennomslag for våre innspill, forteller leder av NN, Torgeir Koteng, og fortsetter:

– Dette betyr at vi blir lyttet til og tatt alvorlig, og tiltaket vil være et stort pluss for næringslivet på Nesodden, og bidra til at vi har en person i Tangenten som er dedikert til oppgaven, noe som i enda større grad kan hjelpe oss til å fortsette den positive dialogen vi allerede har med kommunens organer.

Ønskelisten til NN inneholdt i utgangspunktet tre saker; ansettelse av næringskonsulent, ingen økning i næringsskatten og økning i det økonomiske tilskuddet til NN.

– Nå har vi fått tilslag både på saken om næringskonsulent, som i realiteten har en verdi på rundt 850.000 kroner, og det blir heller ingen endring i næringsskatten. Tilslag i to av tre saker ser vi som svært tilfredsstillende. Så får vi heller fortsette å drive NN på dugnad slik vi har gjort så langt. Men det kommer jo nye anledninger og nye budsjetter, påpeker Koteng.

Bilde: Torgeir Koteng er fornøyd med å ha fått gjennomslag for to av tre saker for Nesodden Næringsråd. Foto: Trond Folckersahm