Påsketur til Spro-gruvene

Behov for litt spenning utover påskekrim på TV i de stille påskedagene? Ta en tur til Spro-gruvene. Et spennende utfartssted med historisk tilsnitt.

Tohundre meter nord for nedkjøringen til Nordre Spro brygge på Nesoddens vestside, går det en gammel kjerrevei. Den fører via mange krumspring, og litt balansekunst langs svabergene ned til det gamle steinbruddet. Underveis støter man på gamle grunnmurer, rester etter fordums bebyggelse og gammel industri, før man kommer fram til gruveområdet der det en gang ble utvunnet feltspat.

Det var tanken om å utnytte alt fjellet som finnes i bygda til å skape inntekter som førte til at feltspatindustrien ble grunnlagt rundt 1880. Dette var et tiltak som ga både skatteinntekter og arbeidsplasser. Feltspat er en av bestanddelene i porselen, og Spro-gruvene leverte til fabrikker i Norge og utlandet helt til etter første verdenskrig.

I dag ligger gruveanlegget der som et stort og spennende friluftsområde. Det er stor plass å boltre seg på. Noen steder er det lagt ut grillrister til fri avbenyttelse. En ekspedisjon i de gamle gruvegangene bør også forsøkes. Men vær litt obs! Det kan rase småstein ned fra gruvetaket.

Uansett er det en spennende aktivitet for både store og små. Det finnes flere gruveganger i området som kan utforskes. Ta med noe å bære i, så kan du grave i restene etter feltspatutvinningen for å finne feltspatrester til å dekorere blomsterbedet, eller peishylla.

Tilgjengeligheten er ikke den beste for barnevogner eller bevegelseshemmede. Det er også lite parkeringsplasser i området, så det beste er å ta bussen dit.