Pop-up park i rask framdrift

Av Trond Folckersahm

Nedtellingen har begynt. Nå er det bare tre dager til pop-up parken ved Tangenten offisielt åpnes, og arbeidene pågår for fullt.

Lørdag 23. juni kl. 12, på selveste sankthansdagen, klippes snoren på den nyetablerte pop-up parken på den store, golde plassen nordøst for Tangenten. Et grått og trist område som stort sett har ligget der ubrukt i en årrekke, og som av mange omtales som kulturhustomta.

Nå er arbeidene i gang for fullt med å gjøre asfaltørkenen til et treffpunkt og en grønn oase. Ikke minst takket være formannskapets dypdykk i skattekisten, som resulterte i 50.000 kroner til prosjektet, hentet fra formannskapets reservepost.

Lørdag blir det festivitas og offisiell åpning med underholdning av Nesodden Teaterfabrikk, og åpningstale av ordfører Truls Wickholm. Det blir også gratis kaffe og kaker så langt det rekker, og Kafé Tangenten vil være på plass med grill og grillmat for salg.

Pop-up parker er for øvrig et velkjent fenomen både fra europeiske og amerikanske byer, og er parker som lett kan etableres og senere demonteres. Tanken er å skape hyggelige uteområder til glede for beboere og besøkende, og nå får altså Nesodden sin første pop-up park, som er tenkt å bli en inkluderende møteplass og en arena for kunst og kultur.

Kanskje er denne parken, som er midlertidig, en forløper til et framtidig kulturhus? Det blir interessant å se hva som skjer den dagen pop-up parken, som har en antatt levetid på tre år, demonteres.

BILDE: Nesodden kommunes mannskaper er i full gang med å klargjøre pop-up parken før åpningen 23. juni kl. 12. Foto: Trond Folckersahm