Populært og gratis sykkeltiltak

Av Trond Folckersahm

Mandag ettermiddag inviterte Nesodden kommunes ungdom og fritid, miljøavdeling og kulturavdeling til pop-up sykkelverksted ved ungdomskafeen på Skoklefall.

Allerede i god tid før sykkelverkstedet åpnet, hadde folk stilt seg i kø med sine tohjulinger for å få tatt en gratis vårsjekk før de bega seg ut i trafikken.

– Dette er satt i verk basert på en bevilgning fra kommunestyret som skulle øremerkes en sykkeldag, forteller Tom Sammerud i ungdom og fritid.

Med bakgrunn i dette tok arrangørene kontakt med Pedalen i Østfold, som driver et mobilt sykkelverksted. De reiser rundt til skoler for å inspirere til sykkelbruk, og mandag kom de altså til Nesodden og Ungdomskafeen for å gå over syklene folk hadde tatt med og skifte slitedeler som hadde behov for oppgradering, og det helt kostnadsfritt.

– Et bra tiltak for å øke sykkelbruken. Noe som bidrar til både et bedre miljø og reduserte kostnader for sykkeleierne, påpeker Nesodden kommunes miljørådgiver, Pauline Kajl.

Det var for øvrig ikke bare syklene som ble ivaretatt denne ettermiddagen. Syklistene ble traktert med både ventepølser, ventekaffe og ventesaft mens de sto i kø og ventet på tohjulingen.

– Et veldig bra tiltak, synes Petter Gjetanger, som har kommet sammen med datteren Malin, og har med to sykler.

– Nå vet jeg ikke om disse syklene har behov for å skifte ut noen slitedeler, men det er greit å ta en sjekk før vi begir oss ut på veien, sier han.

Bilde: Tom Sammerud, Ellen Knutsen og Pauline Kajl fra Nesodden kommune inviterte til sykkeldag med pølse og lompe på Skoklefall mandag. Foto: Trond Folckersahm