Prisfest i boligmarkedet i juni

Statistikken for juni viser den nest høyeste prisveksten for denne måneden de siste ti årene. Det er spesielt i og rundt hovedstaden prisene har tatt av for fullt, er budskapet som kom fram under dagens pressekonferanse i Eiendom Norge.

Tradisjonelt sett er juni en måned med laber prisvekst i boligmarkedet. Det er ikke tilfellet i år. Oslo kan skilte med en prisvekst på nær 1,4 prosent i juni. En vekst markedet ikke har sett siden 2009, året som topper statistikken.

– Juni ble nok en måned med sterk prisvekst i det norske boligmarkedet. I løpet av de siste ti årene er det kun i 2009 hvor vi har hatt en sterkere prisvekst på landsbasis i juni og første halvår. Boligprisveksten er først og fremst drevet av utviklingen i Østlands-området, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

Den kraftige prisveksten i Oslo og randsonen rundt skyldes i første rekke lavt utbud av boliger i kombinasjon med lave renter.
På landsbasis har prisene steget 7,3 prosent de siste tolv månedene, mens det for siste halvår er en prisvekst på 7,9 prosent.

Utsiktene for dem som går med planer om boligsalg er også positive. Dette med bakgrunn i at prisutviklingen i første halvår har vært sterkere enn ventet. Eiendom Norge reviderer derfor sine prognoser opp, og de anslår nå at gjennomsnittsprisen i 2016 vil ende 7-8 prosent høyere enn for 2015.

– Vi begrunnet prognosen fra desember med at året startet med en liten tilbudsside, spesielt i Østlands-området, som ville gi en prisvekst i 2016. Selv om dette har slått til så har vi undervurdert kraften i den lave tilbudssiden i kombinasjon med historisk lave renter. Vi venter at tredelingen i det norske boligmarkedet vil forsterke seg ytterligere. Oslo og Østlandet får ytterligere prisvekst, mens veksten blir mer moderat i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. I Stavanger venter vi at boligprisene vil fortsette å falle noe, men med en mer moderat takt. Tilbudssiden i Stavanger er fortsatt stor, men fallende. Det er vesentlig færre boliger til salgs i dag enn for noen måneder siden, sier Dreyer