Samarbeid NIF og Tangen senter

Tangen Senter utvider sin sponsoravtale og har inngått markeds- og sponsoravtale med Nesodden IF for perioden 2016-2018.

Like før jul ble Tangen Senter og Nesodden IF enige om en ny markeds- og sponsoravtale. Avtalen innebærer at Tangen Senter både dobler sitt årlige sponsorat fra tidligere i tillegg til å inngå en avtale som strekker seg over tre år. Tangen Senter vil være synlige med seil på mange av klubbens arenaer, og går inn som hovedsponsor av en av de store cupene til Nesodden IF Fotball. Høstcupen som arrangeres på Berger Idrettspark i september hvert år får dermed nytt navn de neste tre årene; Tangen Senter Cup.

Klaus Wiik i Nesodden IF sier seg svært fornøyd med avtalen.

– Nesodden IF er helt avhengig av sponsorinntekter for å kunne drive sine aktiviteter. Et godt samarbeid med det lokale næringslivet er avgjørende i et sponsormarked som stadig blir tøffere. Derfor er det svært gledelig at Tangen Senter, som betydelig næringsaktør på Nesodden, nå også kommer inn som en betydelig sponsor av Nesodden IF. Det er også gledelig at Tangen Senter forplikter seg til en treårs periode. Det har vært en viktig målsetning for oss å skape større forutsigbarhet på inntektssiden, understreker Wiik.

Senterleder ved Tangen Senter, Jorunn Røed, ser frem til et utvidet samarbeid med Nesodden IF.

– Vi er stolte av lokalmiljøet! Dette er en avtale som definerer begge parter som aktive samarbeidspartnere. Jeg er spesielt glad for avtalen knyttet til Tangen Senter Cup, en Idrettens Dag på Tangen Senter, samt engasjementet og tilstedeværelsen på senteret av de ulike grenene i klubben gjennom året, sier Røed.

Avtalen definerer mulighet og ansvar for en rekke tiltak på senteret, som samtidig vil gi Nesodden IF mulighet til å markedsføre seg og sine idrettsgrener og aktiviteter. Både Wiik og Røed ser frem til Idrettens Dag som Nesodden IF er ansvarlig for på torget på vårparten. Her vil Nesodden IF kunne presentere seg for et potensielt nytt publikum og forhåpentligvis bidra til økt rekruttering. Andre sportslige aktører på Nesodden vil bli invitert til å delta denne dagen. Aktivitetene vil også bidra til å skape liv og røre på senteret litt utenom det vanlige.

Foto privat: Senterleder for Tangen Senter, Jorunn Røer (th), og markedsansvarlig i Nesodden IF, Klaus Wiik, kom til enighet og signerte avtalen like før jul.