Satser miljøvennlig på Sunnaas

Tirsdag var det åpning av den nye energisentralen som skal sørge for miljøvennlig oppvarming av Sunnaas sykehus og Nesoddtunet bo- og servicesenter.

Det var i følge Nesodden kommunes hjemmesider ordfører Nina Sandberg, og adm.direktør ved Sunnaas sykehus, Einar Magnus Strand, som stor for den offisielle åpningen.
Tilstede var også lokale samarbeidspartnere som har vært med på utviklingen.

Det var i 2013 Sunnaas sykehus og Nesodden kommune gikk inn et samarbeid om i fellesskap å etablere et miljøvennlig nærvarmeanlegg for oppvarming av Sunnaas sykehus og Nesoddtunet bo- og servicesenter.

Bilde: Adm.dir. ved Sunnaas sykehus, Einar Magnus Strand, kan imøtese reduserte energikostnader i framtiden etter etablering av det miljøvennlige nærvarmeanlegget. Foto: Marianne Smeby Strand