Satser på digitale ringpermer

Jan Erik Eriksen fra Bjørnemyr er på banen med iBinder. Et system som flytter dokumenthaugen ut i cyberspace og tilbake inn i digitale ringpermer. En løsning som er en drøm for mange medarbeidere i en rekke bransjer.

Svenskene har gjort det, danskene har gjort det. En rekke firmaer rundt i Norden har tatt i bruk iBinder for å gjøre papirhåndteringen enklere. Nå er det Kolbotn-baserte firmaet iBinder Norge i ferd med å gjøre systemet tilgjengelig også her på berget. Nesoddingen Jan Erik Eriksen er en viktig brikke i oppbyggingen av konseptet her hjemme.

– iBinder frigjør deg fra tidkrevende papirhåndtering, kompliserte informasjonsrutiner og mengder av feilkilder. Systemet bygger på ringpermens struktur og mappesystem og er like enkel å bruke, understreker Jan Erik Eriksen.

I utgangspunktet ble iBinder tatt fram som et verktøy for byggebransjen. Det skjedde for elleve år siden. Men det har vist seg at dette konseptet er anvendelig uansett hvilken bransje man arbeider i. For to år tilbake ble systemet introdusert i Danmark, der det også har hatt stor suksess, og i løpet av to år har antallet brukere økt fra 50.000 til 120.000. I dag er det totalt 180.000 brukere i Norden.

– iBinder er utviklet ut fra et behov for forenkling. Det som kjennetegner et prosjekthåndteringssystem som fungerer, er at brukerne forstår systemet og ønsker å jobbe med det. Dette igjen avhenger av hvor enkelt systemet er å bruke. Det må være lett å finne det man søker og gjøre ting riktig. Motsatt må det være vanskelig å gjøre feil. Derfor har vi gått ut fra den beste og mest velprøvde modellen, nemlig den analoge permen. iBinder følger prosjektpermens form og bygger på den samme enkle og intuitive logikken. Utgangspunktet har vært dokumenthåndtering slik den foregår i byggebransjen, ettersom det er her vi finner de mest komplekse prosjektene. Et system som kan dekke byggebransjens behov, takler også alle andre bransjers behov, mener Eriksen.

Knytter man seg opp mot iBinder betaler man en fast månedspris ut ifra hvilken type abonnement man bestiller og har behov for.

– Etter introduksjonen har vi blant annet fått en rekke kommuner som kunder, men også private bedrifter. Velger man iBinder får man et system som kan benyttes til alle typer dokumenter innenfor alle bransjer. Det er lett å bruke, gir sikker lagring, har gratis support og kan prøves ut kostnadsfritt bare ved å opprette en konto, informerer Eriksen.

Bilde: Jan Erik Eriksen, distriktsjef i iBinder Norge, blir mottatt med åpne armer når han besøker bedrifter rundt i Norge. Foto: Trond Folckersahm.