Seminar med Nesodden Næringsråd

Av Trond Folckersahm

Torsdag 30. november inviterer Nesodden Næringsråd til seminar i auditoriet i Tangenten med effektivitetstrener Nina Verde. Møtet er åpent for alle, både medlemmer og andre interesserte.

Gjennom mer enn 30 år har Nina Verde, som for øvrig er bosatt på Nesodden, holdt kurs og seminarer i Norge, Tyskland og Storbritannia om effektivitet i næringslivet. Samlinger som oppdragsgiverne skryter opp i skyene og vitner med klare ord om den positive effekten seminarene har hatt på bedriften.

– Hverdagen er som oftest overlesset med arbeidsoppgaver for næringslivsledere i små og mellomstore bedrifter. Manglende effektivitet i hverdagen fører til både tapte oppdrag, reklamasjoner og andre negative konsekvenser. Vår målsetning er å hjelpe ledere til å finne effektive og tidsbesparende arbeidsrutiner og å delegere oppgaver slik at de kan få anledning til å tenke langsiktige strategier og utvikling av virksomheten i en ellers travel hverdag. Dette er ofte rutiner det skorter på, men som er særdeles vesentlige for utviklingen av en næringslivsaktør, understreker Nina Verde.

Målsetning med effektivitetstreningen er å gi bedriftene en stabil økonomi og å bidra til ekspansjon for alle slik at aktøren er godt rustet for enhver utfordring fremtiden bringer.

– Når du øker effektiviteten med 100 prosent kan du sette fokus på det viktigste ved jobben din. Du får gjort mer på kortere tid. Det øker naturligvis motivasjon, omsetning og forbedrer bunnlinjen. Vi gir kundene våre 21 verktøy som dekker de syv hovedområdene i bedriften din. Under seminaret på Nesodden vil vi ta for oss rundt 10 av disse verktøyene, forteller Verde.

Utover effektivitetstrening arrangerer Nina Verde også salgs-workshops og bidrar til å legge og følge opp bedriftsstrategier. Ofte foregår disse tiltakene ute i bedriften.

– Men i denne omgangen ser jeg fram til å holde dette seminaret på Nesodden. Jeg ønsker alle velkommen til arrangementet som varer fra 18-20, informerer Verde.

Bilde: Nina Verde er effektivitetstrener og kommer til Tangenten for å holde seminar torsdag 30. november for alle interesserte. Seminaret starter kl. 18 og varer minst to timer. Foto: Trond Folckersahm