Sjekk vannkvaliteten din – gratis

Godt drikkevann er noe vi forventer å ha her i landet. Men hvordan er det egentlig med vannkvaliteten hjemme hos deg? Vanning Installasjon AS kan gi deg svaret.

– Vi har sett flere skrekkeksempler på hva dårlig vannkvalitet kan føre til. Ikke bare rent teknisk. Det er også helsefarer forbundet med dårlig drikkevann, informerer Roar Bjerke i Vanning Installasjon AS, og får full støtte av kollega Øyvind Bøhlerengen.

– Både på Nesodden og i Frogn er mange utstyrt med privat vannforsyning. Det er også en kjensgjerning at begge kommuner til tider opplever at det er svært dårlig kvalitet på vannet og at grunnvannet er forurenset. Risikoen for konsekvenser av dette er ekstra store for dem som ikke er tilkoblet kommunalt vann og avløp, forteller ekspertene.

Resultatet av dårlig vannkvalitet er ofte at det er lukt og smak på vannet og at klesvask og dekketøy slett ikke kommer ut hvitt og delikat, men med flekker og misfarging.
Noe som slett ikke er en hyggelig opplevelse når den hvite finkjolen skal benyttes på en hyggelig sommerfest i selskap med familie og gode venner.

Derfor er det nødvendig, og også en huseieres plikt, å gjennomføre regelmessige analyser av vannkvaliteten, og samtidig vurdere nødvendige tiltak. Dette gjelder både brønner og borehull, men også vannrenseanlegg.

Det er her Vanning Installasjon AS kommer inn i bildet. De gjennomfører nå gratis og uforpliktende befaring av boliger og bedrifter med privat vannforsyning på Nesodden og i Frogn.

– Husstanden får besøk av en servicetekniker som foretar en visuell kontroll av brønn, borehull og vannrenseanlegg. Det samme blir gjort med vannpumpe, trykktank og varmtvannsbereder, og vi kommer selvsagt også med forslag til tiltak for utbedring. De som ønsker det kan samtidig bestille en laboratorieanalyse av vannet. Den koster fra 500 kroner, informerer Bjerke, og legger til:

– For dem som mener at de har et behov for en slik befaring for å sikre både helse og husholdning, er det bare å fylle ut kontaktskjemaet som ligger på www.vannsjekk.no, så tar vi det fortløpende.

Bilde: Roar Bjerke (t.v.) og Øyvind Bøhlerengen tar gjerne en uforpliktende befaring hjemme hos deg for å sjekke vannkvaliteten. strong>