Slik blir du sterk og stødig

Av Trond Folckersahm

Er du 65 pluss, kan treningsgruppen Sterk og Stødig, som er et samarbeidsprosjekt mellom Nesodden kommunes rehabiliteringsteam og Energihuset Treningssenter, være et godt alternativ for deg.

– Dette er et tiltak for å møte eldrebølgen og bidra til at flest mulig av seniorene våre holder seg på beina, påpeker leder av rehabiliteringsteamet i Nesodden kommune, Monica Selvén, og legger til:

– Allerede i dag benytter vi disse treningsgruppene for klienter som er tilknyttet vårt opplegg for hverdagsrehabilitering, men Sterk og Stødig er et tiltak som er åpent for alle over 65 år.

Ny sesong

Det var i slutten av november Sterk og Stødig startet opp i Energihuset på Bjørnemyr. Torsdag denne uken starter de opp en ny sesong, og går nå ut i full bredde for å få flest mulig deltagere med på tiltaket.

De har i den sammenheng distribuert et flyveblad der de stiller noen spørsmål som kan avdekke om Sterk og Stødig kan være et opplegg for nettopp deg.

”Ønsker du å bli sterkere og stødigere? Rekker du over gaten på grønt lys? Greier du mindre i dag enn for ett år siden?” lyder budskapet.

– Vi har opprettet én gruppe i Energihuset på Bjørnemyr og én gruppe i FIF-huset på Fagerstrand der vi jobber med Sterk og Stødig, som er et fallforebyggende tiltak og et opplegg for balansetrening, informerer fysioterapeut Greta Anmarkrud, som sammen med Kathrine Carlstad og Tone Killingmo, som er sertifiserte Sterk og Stødig-instruktører, er ansvarlig for treningsgruppene.

Treningssamarbeid

For at flest mulig av kommunens seniorer skal kunne få glede og nytte av tiltaket, er det inngått et samarbeid med Energihuset treningssenter, som stiller den flotte Panoramasalen til disposisjon for treningsgruppen.

– For en fast månedlig sum får du være med på Sterk og Stødig-treningene, samtidig kan du benytte alle Energihuset treningssenters fasiliteter så mye og så ofte du vil uten å betale noe ekstra for det. Vil du være med, er det bare å ta kontakt med resepsjonen i Energihuset på Bjørnemyr, eller du kan ringe oss i Rehabiliteringsteamet for å få ytterligere informasjon, forteller Kathrine Carlstad.

Også for Energihusets representanter har det vært en berikelse å få med den nye gruppen brukere.

– Det er fantastisk å se hvordan brukeren blomstrer opp og skinner når de er med på disse treningene. Det å mestre betyr uendelig mye for mange, og det gir også oss som jobber her ekstra energi når vi ser hvordan treningene påvirker dem som er med. Vi har også erfart at noen synes disse treningene blir litt for enkle etter hvert, og ønsker å gå videre. Da gir vi dem et eget individuelt treningsopplegg tilpasset det nivået de befinner seg på, forteller Jane Rummelhoff, daglig leder i Energihusets treningssenter.

Fakta Nesodden kommunes rehabiliteringsteam.

Rehabiliteringsteamet er et tverrfaglig sammensatt team av sykepleier, hjemmetrener/helsefagarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut.
Rehabiliteringsteamets hovedoppgave er å jobbe med hverdagsrehabilitering.
Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset tjeneste der opptrening i daglige gjøremål skjer hjemme hos deg. Sammen med deg vil et tverrfaglig team utarbeide mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.

Bildet F.v: Grete Anmarkrud, Jane Rummelhoff og Kathrine Carlstad, ønsker at så mange som mulig blir med på Sterk og Stødig, og tar kontakt. Det gjelder også pårørende som har seniorer i familien som er aktuelle kandidater til treningsgruppene. Foto: Trond Folckersahm