Søker deltakere og mentorer

Av Trond Folckersahm

Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter er i disse dager ute for å finne deltakere og mentorer til sitt mentorprogram Kulturbiz for kunst- og kulturbedrifter på Nesodden.

– Dette programmet har til oppgave å gi veiledning og hjelp til kulturnæringsbedrifter. Målsetningen er å gi dem verktøy til å bedre de økonomiske resultatene slik at de utvikler seg til lønnsomme og drivverdige bedrifter. Dette skal vi gjøre ved å sette dem i kontakt med personer med erfaring og bakgrunn fra næringslivet. Gjerne mennesker som har gått over i pensjonistenes rekker, informerer prosjektleder for mentorprogrammet og daglig leder ved Nesoddparken, Marianne Gathe.

I utlysningsteksten som verserer i disse dager står det blant annet:

«Målet er å styrke kulturnæringen ved hjelp av mentorstøtte og veiledning til å utvikle bedriftssiden av virksomheten.

På Nesodden skal det gjennomføres to kull av sju bedrifter. Det første åpnes det til søknader for nå».

Bakgrunnen for oppstarten av prosjektet, som skal gjennomføres i flere kommuner, er at det både kultur- og næringspolitisk er en målsetning om å utvikle flere arbeidsplasser i Norge innen kreative næringer. Kompetanse er sentralt i denne sammenheng. KulturBiz har på bakgrunn av dette, og egne erfaringer, utviklet et mentorprogram, støttet av Kulturrådet, hvor erfarne næringslivsledere bistår kulturbedrifter.

Opprinnelig så KulturBiz dagens lys i Telemark, der flere kreative bedrifter har hatt glede av prosjektet. Nå er det Akershus som står for tur. Pilotprosjektet skal gjennomføres i tre kommuner, Nesodden, Bærum og Skedsmo, der Nesodden og Nesoddparken AS er først ute.

BILDE: Marianne Gathe i Nesoddparken er på søken etter kunst- og kulturbedrifter som vil være med i et mentorprogram med utsikter til en forbedret økonomi og bedre administrativ styring for bedriften. Foto: Trond Folckersahm