Spennende på Hellviktangen

Av Trond Folckersahm

Fredag kveld er det vernissage på Hellviktangen for Per Are Løkkes ustilling av iPhone-bilder på plexiglass.

I en årrekke har Løkke, som til daglig arbeider som psykolog, overrasket publikum med kunstneriske arbeider utført med utradisjonelle virkemidler og utradisjonelle materialer. Arbeider som har truffet en nerve hos publikum og som har ført til svært hyggelig salg. Det er ikke så ofte han stiller ut, men i ukene framover blir det en mulighet til å finne arbeidene hans på veggene i Hellviktangen kunstkafé.

Selv beskriver han arbeidene på denne måten:

Ethvert materielt objekt har en gang vært nytt og upreget. Det er idealet.

Når tiden går blir objektet merket av hendelser og biologiske prosesser som avsetter spor, riss og mønstre.

Merker som også kan oppstå i sammenstøt med andre objekter. Eller som rust, råte eller avskalling i en kontinuerlig nedbrytning.

Temperatur, vind, luft, fuktighet sliter på objektene, men samtidig kan noe nytt vokse frem i mylderet av de konstant pågående prosessene.

Fotoene fanger inn mønstre på og i objekter som ikke lenger er ideale.

Mønstre hvor det er umulig å avgjøre om det er en nedbrytning eller nyskapelse vi er vitne til. Samtidig er det vanskelig å knytte det avbildede mønsteret til et bestemt objekt.

Fotoene er slik bilder av de gåtefulle og vakre, men nesten usynlige mikroprosessene som overalt er i virksomhet. Vakre på en annen måte enn det nye og upregete idealet.

Illustrasjon: Per Are Løkke

Vernissage Hellviktangen kunstkafé 28. oktober kl. 19.00