Spennende utstilling i Nesoddparken

Søndag 24. mars klokken 12 åpner utstillingen «Innganger og åpninger» med arbeider av Lise Steingrim i Nesoddparken.

Selv skriver kunstneren:

«I mitt siste maleriprosjekt har jeg beveget meg fra skog og trær til urbane bygninger med moderne arkitektur og fasader. Som kunstner tiltrekkes jeg av en type visuell orden som innebefatter geometriske former, konstruksjoner og forenklinger. Den modernistiske formen i maleriene mine kan sees som et uttrykk for dette.
Sammenhengen mellom arkitektur og betrakterens rolle fascinerer meg. Jeg kan av og til føle meg liten i møte med moderne bygninger og de kubelignende strukturene, som ofte er utført i materialer fra industriens sfære med stål, metall og glass. Jeg blir allikevel imponert over størrelse og hvor visuelt vakre bygningene blir i riktig lys og med sterk skygge. Refleksjonen i glassfasadene kan noen ganger skape en ny verden. Arkitekturen har en dobbelthet av det kalde og på samme tid det rytmiske. Minimalisme og geometri har siden studietiden fascinert meg og preget mitt arbeid. De geometriske grunnformene har vært viktige og det er derfor naturlig å studere arkitekturen i miljøet rundt meg.

Høyspentmaster, leksikoninspirerte objekter og trær har blitt byttet ut med store moderne bygninger eller urbane bygårder. Objektene blir først fotografert og siden overført til lerret. I denne prosessen kommer et behov for reduksjon og spissing, for å oppnå et minimalistisk formspråk. Vinkler og komposisjon er en viktig del av denne prosessen. Et av målene i mine arbeid er å få betrakteren til å observere utsnitt fra hverdagslige omgivelser. Jeg tillater meg derfor å endre stemning ved farger, skygger og lys for å tydeliggjøre dette.»