Stabilt boligmarked i Follo

Av Trond Folckersahm

Boligprisene steg med 0,5 prosent i Norge i februar, for Follo var økningen på 0,8 prosent i samme periode. På årsbasis har økningen i Follo vært på to prosent.

Eiendomsmegler Krogsveen forventer en prisvekst på fire prosent i 2019 i Follo-regionen. Samtidig forventes omsetningen av boliger å bli høy på grunn av ferdigstillelse av en rekke prosjekter rundt om i området.

«Ser vi på boligprisutviklingen fra fjerde kvartal 2017 til fjerde kvartal 2018 har prisene i Vestby og Frogn steget med henholdsvis 4,3 prosent og 3,0 prosent. For de andre områdene i Follo har prisveksten vært marginal det siste året med henholdsvis 1,7 prosent i Ås, 1,4 prosent i Nordre Follo (Ski og Oppegård) og 1,2 prosent på Nesodden. Sett over en 3-års periode har Follos boligmarked vært blant landets sterkeste med en prisoppgang på 15 prosent på Nesodden og over 20 prosent i de andre områdene. Ås skiller seg ut med en prisvekst på 27,1 prosent hvilket er fjerde høyest blant de 109 områdene som er med i Eiendom Norges regionstatstikk. Landsgjennomsnittet for perioden var 14,3 prosent», heter det i en pressemelding fra Krogsveen.

– Vi forventer at boligmarkedet i Follo gjennom våren og sommeren vil være aktivt med stor omsetning og moderat prisstigning. Et relativt stort tilbud av både bruktboliger og nybygg balanseres godt opp mot stor interesse fra mange boligsøkere som har fått endrede boligbehov de senere årene, sier administrerende direktør i Krogsveen, Leif J. Laugen.

Illustrasjonsfoto