Starter slagkafé på Ekelund

Av Trond Folckersahm

Gnisten, er navnet på det nye tiltaket det suksessrike Rehabiliteringsteamet til Nesodden kommune iverksetter fra 16. oktober på Ekelund seniorsenter.

– Vi ønsker både slagrammede i alle aldre og pårørende velkommen til vår første slagkafé. Det finnes ikke noe treffsted for denne gruppen på Nesodden per i dag. Derfor har vi etablert dette tilbudet der de det gjelder kan møtes og utveksle erfaringer og få informasjon , forteller rehabiliteringskoordinator Monica Granli Selvén i Nesodden kommune.

Slagpasienter er en langt større gruppe enn det de fleste forestiller seg. Det er slett ikke bare de aller eldste som utsettes for sykdommen. Mange yngre, helt ned i 20-30-års alderen kan rammes av hjerneslag. På landsbasis snakker vi om 12.000 årlig som rammes av slag.

– Mange blir skrevet ut fra sykehuset ganske raskt etter et slagtilfelle uten at de har fått så store skader, og ikke har behov for hjemmetjenester. Men ofte har de usynlige skader som melder seg etter en stund. Skader som blant annet går på kognitive ferdigheter og nedsatt konsentrasjon. Ofte føler de seg ensomme i sin situasjon og trenger noen å diskutere ting som oppstår i hverdagslivet. Men de har ikke hatt så mange steder å henvende seg. I fjor arrangerte Sunnaas sykehus et lærings- og mestringskurs med tittelen «Leve med hjerneslag», og nå setter vi i Rehabiliteringsteamet i gang med dette tiltaket for å lage et møtested der de som er rammet og pårørende kan treffe andre.

Fordi det ikke finnes noen lokal statistikk eller systemer som fanger opp hvem det er på Nesodden som er rammet av slag, går Rehabiliteringsteamet nå ut i alle kanaler for å fortelle om tilbudet med håp om at både slagrammede og pårørende fanger det opp og stiller opp på Gnisten slagkafé, som skal arrangeres én gang hver måned med Ekelund seniorsenter som base.

– Kafeen blir arrangert på kveldstid. Det blir kaffe og kaker, og nå til den første kafeen kommer leder av Foreningen for slagrammede i Follo, Bjørn Bakke fra Drøbak til Ekelund for å fortelle om sine erfaringer. Videre framover blir det lagt opp til et nytt tema til hver kafé, og alt blir brukerstyrt og holdt i en hyggelig atmosfære. Det er bare å stille opp for at dette skal bli et permanent tilbud, understreker Granli Selvén.

Slagkafé Gnisten, Ekelund seniorsenter på Berger, 16. oktober klokken 17:30-19:30. Gratis inngang.

De som ønsker mer informasjon kan ringe rehabiliteringskoordinator Monica Granli Selvén på 936 52 329.

Bilde: Rehabiliteringskoordinator Monica Granli Selvén fra Nesodden kommunes Rehabiliteringsteam håper så mange som mulig stiller opp på Ekelund seniorsenter 16. oktober. Foto: Trond Folckersahm