Startet opp ny næringsvirksomhet

Trond Folckersahm

Snart slokkes lyset for siste gang i Norsk Gjenvinnings lokaler på Fagerstrand. For noen betyr det pendling til og fra Oslo, for andre en helt ny start.

I mars er det definitivt slutt for Norsk Gjenvinnings anlegg på Fagerstrand. Da flytter de siste åtte av de totalt 18 ansatte ut av bedriftens lokaler. Mange av dem fortsetter ved Norsk Gjenvinnings avdelinger i Oslo, mens andre har sagt opp sine stillinger og starter på ny frisk. Blant de sistnevnte finner vi nesoddingene Trond Risting og Frode Wetlesen, som har startet opp selskapet Weridrift as.

– Vi leste jo mellom linjene at noe var i ferd med på skje i forbindelse med arbeidsplassen vår, og at store endringer var på gang. Derfor valgte Frode og jeg å starte opp et nytt selskap 1. mai 2016. Jeg må samtidig få understreke at jeg har hatt 29 fine år i Norsk Gjenvinning, og Frode har nærmere 20 års fartstid i bedriften. Vi har hatt en god og sikker arbeidsplass og gode kolleger, men tiden var moden for en endring, forteller Trond Risting, som er styreleder i det nye selskapet.

Sammen med to ”sleeping partners” ble startkapitalen reist, og Weridrift as så dagens lys. En bedrift som på mange måter er i samme bransje som nesoddingenes tidligere arbeidsgiver.

– Vi satser innenfor veivedlikehold med gatesluk som spesialitet, og har i den forbindelse fått en stor og omfattende avtale med Vaktmesterkompaniet, forteller Risting.

Men arbeidet krever skikkelig redskap, og en bil av topp klasse med alle nødvendige fasiliteter ble anskaffet. Noe som medførte en investering på rundt 3,5 millioner kroner.

– Oppstarten av driften, som skjedde etter sommeren 2016, har vært positiv, og bilen går nå i døgnkontinuerlig drift i Oslo og Akershus, forteller styrelederen.

Faktisk har oppstarten vært så god at oppdragsgiverne etterspør ytterligere innsats og utvidelse av eksisterende kontrakter samtidig som flere kunder har banket på døra for å sikre seg bistand fra de tiltakslystne nesoddingene.

– Vi har allerede bestilt en ny bil med en prislapp på 4,2 millioner, og har begynt å se oss om etter nye medarbeidere for å holde unna etterspørselen. Vi har selvsagt også ambisjoner om ytterligere vekst. Målsetningen er på sikt å ha fire-fem biler i drift. Men vi vil ikke vokse for fort. Det er viktig å unngå vekstsmerter, understreker Risting.

Foto: Trond Risting og Frode Wetlesen er godt i gang med sitt nye selskap Weridrift as, og har mange planer i støpeskjeen. Foto: Trond Folckersahm.