Startskuddet har gått for årets elgjakt

Elgen på Nesodden går usikre dager i møte når de fire jaktlagene i kommunen fyrer løs.

Startskuddet har gått for elgjakta, og ivrige jegere landet rundt sitter allerede på post.
Nesodden er ikke noe unntak. De fire jaktlagene i kommunen Søndre jaktlag, Midtlaget, Østre jaktlag og Nesodden Nordre er klare for å fylle fryseboksen med saftig elgkjøtt.

I følge bestandplanen for kommunen skal det i perioden 2015-17 felles 48 elg på Nesodden. Midtlaget har den største kvoten på 24 dyr, Søndre og Østre skal i følge planen felle ni dyr hver, mens Nordre Nesodden har en kvote på seks elg.