Stort kafeteriaengasjement

Av Trond Folckersahm

Driften av kafeen på Nesoddtunet vil etter all sannsynlighet bli videreført til tross for kommunestyrets vedtak om nedleggelse av kantinevirksomheten. Fredag var siste dag med drift etter gammel modell. Spørsmålet er når et nytt alternativ dukker opp?

Etter de siste dagers aktivitet på sosiale medier, har tydeligvis Nesodden kommunes vedtak om nedleggelse av driften av kafeen på Nesoddtunet, satt sinnene i kok. Fredag formiddag var kafeen fylt til siste sete, da mer enn 50 engasjerte nesoddinger møtte fram for å markere et ønske om videre drift. Tilstede var både politikere, representanter fra kommunen, pårørende og andre med hjerte for videre drift.

– Det var egentlig bare en strøtanke som dukket opp i går ettermiddag. Jeg sendte ut et varsel på facebook, og oppfordret folk til å stille opp her i dag. Tydeligvis et tiltak som mange har satt pris på etter frammøtet å dømme, sier initiativtaker Arne Lendl, og titter fornøyd rundt seg.

En pølse i slaktetida
For mange av beboerne har kafeen vært et lyspunkt i hverdagen der de har hatt en mulighet til å møte familie og venner over en kopp kaffe. Et viktig sosialt innslag for mange av dem som befinner seg på en institusjon.

– Dette er noe vi bør ha råd til. I den store sammenhengen utgjør midlene som skal til for å drive denne kafeen for ingenting å regne. Det er en pølse i slaktetida. Nå kan vi håpe at kommunestyret tar rev i seilene og kommer med et utspill som kan sikre videre drift. Trolig er det ikke mye som skal til for å opprettholde aktiviteten. Det er kanskje bare snakk om å få litt mer til å skje her på kvelder og i helger, og det finnes sikkert mange måter til å få dette til. Her er det bare snakk om kreativitet og tiltakslyst, mener Lendl.

Viktigere med matkvalitet
Det kom i løpet av møtet opp mange konkrete forslag fra salen om tiltak som burde iverksettes for å sikre en videre drift av kafeen. Det ble også stilt spørsmål vedrørende saksbehandlingens kvalitet, og om informasjonen som var lagt fram for politikerne var innenfor de rammene man bør kunne forvente.

– Vi forholder oss til de vedtakene politikeren bestemmer. Virksomhetsleder Per Kristian Larsen har et budsjett å forholde seg til, og dersom det ikke går i balanse, må det iverksettes tiltak. I dag er det ikke kundegrunnlag for å videreføre den driften som i dag. Jeg vil også understreke at vi har satset på matkvalitet her på Nesoddtunet, og det å opprettholde denne, ser jeg på som viktigere enn å opprettholde driften av kantinen. Vi har også et annet klientell her i dag enn for bare ti år siden. Beboerne har en gjennomgående høy alder, stort bistandsbehov og er på et helt annet funksjonsnivå enn tidligere, fastslo helse- og omsorgssjef, Anita Nilsen, som ikke hadde noen motforestillinger mot videre drift i en annen form.

Opprettet entusiastgruppe
Tankemyldring preget den siste dele av møtet på Nesoddtunet. Mange tok til orde for at driften måtte fortsette inntil et nytt vedtak forelå. Det ble diskutert ideer for hvordan man kunne opprettholde videre drift dersom kommunestyret ikke fattet et nytt vedtak, og her var frivillighet et sentralt punkt. Samarbeid med NAV, Frivilligsentralen og arbeidsledig ungdom var noen av tankene som ble luftet.

Det ble også etablert en gruppe som skal bestå av entusiaster som håper på et videre liv for kafédrift på Nesoddtunet. En gruppe som vil dukke opp på sosiale medier i løpet av helgen, der alle interesserte kan melde seg inn for å følge den videre utviklingen.

– Vi håper på et gledelig budskap før jul, avsluttet initiativtaker Arne Lendl.

Bilde: Arne Lendl fikk med seg mange nesoddinger til det spontane fredagsmøtet i kafeen på Nesoddtunet fredag formiddag. Foto: Trond Folckersahm