Strømførende aktør på halvøya

Av Trond Folckersahm

Siden den spede starten i 2006, har Nye Elektropartner (NEP) utviklet seg til å bli den største og i særdeleshet mest aktive el-installatøren på Nesodden.

– Den første kunden vår i NEP var Reiulf Steen og Inez Vargas, siden har det bare ballet på seg, mimrer daglig leder Harald Moen, som kan se tilbake på noen år med kraftig vekst.

Det første Elektropartner startet opp allerede i 1996, og sprang den gang ut fra det daværende Nesodden Energiverk. Senere ble både E-verket og Elektropartner kjøpt opp før NEP gjenoppsto for 11 år siden.

– Vi fikk stadig flere oppdrag både her i lokalmiljøet, men også utenfor. Vi hadde to avdelinger, én på installasjon og én på anlegg. Tilslutt var vi rundt 40 ansatte, og i fjor bestemte vi oss for å splitte selskapet i to firma – Viken Energimontasje, som tar seg av anlegg og Nye Elektropartner, som jobber med installasjon i privathusholdninger og bedrifter.

På kundelisten finner vi, i tillegg til godt over 3.000 privathusholdninger også bedrifter som Schrader gartneri, Nobina, Tangen Senter og Nesodden kommune, og oppdragsmengden ligger årlig på rundt 1.500-2.000 jobber.

– Mye går på feilsøking i forbindelse med varmekabler og jordfeil. Dessuten monterer vi mye tilleggsbelysning. Mange har mørke områder i trappeganger og lignende. Her monterer vi selvsagt LED-lamper. Det er kostnadsbesparende i forhold til strømforbruk, og en LED-lampe som står på åtte timer om dagen, lever gjennomsnittlig rundt 15 år. Snøsmelteanlegg er også noe mange vil ha. Har man en bratt oppkjørsel til huset eller en vanskelig gangsti fram til inngangsdøren, kan dette være en god løsning. Ellers vil jeg anbefale alle å skifte ut gamle sikringsskap med skrusikringer med automatsikringer. Det brenner mye i Norge, og sikringer er ofte brannårsaken, eller feil bruk av husholdningsapparater. Derfor skal alle nye boliger i dag utstyres med komfyrvakt, men det kan også ettermonteres i eksisterende boliger, anbefaler Moen.

Bilde: De 13 som i dag utgjør Nye Elektropartner løser de fleste el-problemer rundt om på Nesodden, og kommer gjerne en tur til deg ved behov. Foto: Trond Folckersahm