Ta et tak på snøtunge tak

Store snømengder setter husets takkonstruksjon på en prøve. Før du vet ord av det kan det resultere i betydelige skader.

Synes du vinduer og dører begynner å bli trege å få opp og det knirker og knaker i konstruksjonene, er det kanskje på tide å ta en titt på taket. Det kan nemlig være et varsel om at belastningen på takkonstruksjonen begynner å bli for stor. Dette kan igjen føre til at taket bryter sammen uten forvarsel med de økonomiske konsekvenser det får, for ikke å snakke om alle ulempene det medfører.

Mildvær gir tyngde

Det er ukene framover som er mest kritisk. Mange steder i landet har det kommet rekordstore snømengder. Nå er det kulde, og snøen er lett. Når mildvær og våt nedbør begynner å gjøre sin virkning, øker vekten på snøen.
Den snøen som i utgangspunktet veide 300 kilo per kvadratmeter, vil da veie 400 kilo. Det betyr at varsellampen blinker.

Tre trailere

I følge Statens bygningstekniske etat er det for hus bygget etter 1979 tatt høyde for at takkonstruksjonen står i forhold til områdets normale snømengde.
Tåler taket 350 kilo per kvadratmeter, er tålegrensen 1,2 meter for gammel snø, mens den synker til 0,9 meter når snøen blir våt.
Tåler huset bare 150 kilo per kvadratmeter, bør ikke snøhøyden overstige 40 centimeter når den er våt. Det er en snødybde vi finner på mange hus rundt i landet nå.
Skadeselskapet If har bruker en litt annen målestokk. Der heter det at én meter tung snø tilsvarer vekten av tre trailere. Da har de tatt utgangspunkt i et vanlig husbankhus med et tak på 150 kvadratmeter og en ulastet trailer på 20 tonn.

Flatt tåler mindre

Det man også skal ha for øyet er at de bygningstekniske kravene ikke nødvendigvis er fulgt til punkt og prikke. Dette gjelder i første rekke eldre hus. Men også på nyere hus kan det være svikt i konstruksjonene.
Problemet vil også vanligvis være større dersom man har et flatt tak framfor et skråtak. Brattere tak er også mindre utsatt enn de mer flate konstruksjonene.
– Jeg er av den oppfatning at snøen må fjernes helt eller delvis i løpet av alle bygningers levetid, mener informasjonsansvarlig i Kobber- og blikkenslagerlauget.

Tenk

Det er heller ikke likegyldig hvordan taket blir måket. Ifølge Statens byggtekniske etat bør man være bevisst i forhold til framgangsmåten for å unngå både personskader og skader på bygningen.
Man må vurdere hvor snøen havner når den måkes ned. Det er også en viss fare for at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen. Videre er det viktig å unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Det fører til ustabilitet i snøen, og store mengder snø kan bli satt i bevegelse.

Derfor bør taket måkes jevnt på begge sider av mønet. Skjevbelastninger er ofte verre enn store, jevne belastninger.
Det er også viktig å la det være igjen noen centimeter snø på taket. Måkeredskapen kan skade takstein, plater eller shingel.
Og når man først er der oppe er det like greit å fjerne istapper samtidig slik at de ikke faller ned og skader mennesker som går forbi.
De samme tommelfingerreglene gjelder selvsagt dersom man har store snømengder på hyttetaket.

Tips for snømåking av tak

• Sørg for å være sikret når du går opp på taket. Knyt et tau rundt livet og rundt skorsteinen slik at du ikke faller ned. Det kan være glatt der oppe.
• Bestem deg for hvor du skal kaste ned snøen. Tenk på hvor du har gangveier og inngangsdører.
• Ikke fjern all snø. La det ligge igjen 10-20 centimeter.
• Unngå å fjerne stor snømengder samme sted samtidig. Det kan skape kritiske svingninger i konstruksjonen.
• Unngå å lage renner i snøen på tvers av takets fallretning. Det kan føre til ustabilitet.
• Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastning kan gi større fare for sammenrasing enn en jevnt fordelt belastning.

Bilde: Tung snø på taket kan skape problemer og bør fjernes for å unngå problemer. Foto: Tregruppa