Trikkeendringer på Vestbaneplassen

Av Trond Folckersahm

Er du en av dem som reiser daglig til Oslo med Nesoddbåten og videre med trikk fra Vestbaneplassen for å komme til jobb, må du finne en alternativ reisevei fra 27. februar.

I fjor ble det midlertidig stopp for de vestgående rutene fra trikkestoppet ved Aker brygge. Nå har tiden kommet for de østgående avgangene. Fra mandag 27. februar vil det ikke lenger være mulig å ta trikk fra Vestbaneplassen. Først i juni vil trikken være tilbake med avganger i dette området.

Det er den omfattende oppgraderingen av traseene for trikk i Oslo som er bakgrunnen for endringene. Samme dato som trikken avvikler avgangene fra Vestbaneplassen, åpner Prinsens gate for trikketrafikk i begge retninger. Disse endringene rammer trikkelinjene 12, 13 og 19.

Linje 12, 13 og 19 vil da, fra denne datoen, kjøre via Jernbanetorget, Prinsens gate og Nationaltheatret i begge retninger. Trikkene vil ikke kjøre via holdeplassene Kongens gate – Christiania torv – Kontraskjæret – Aker brygge.

«Prinsens gate har blitt oppgradert med to nye holdeplasser og trikkespor i begge retninger. Oppgraderingen er et stort løft som vil gi økt punktlighet, og bedre fremkommelighet for kollektivpassasjerene» informerer Ruter på sin hjemmeside.

For dem som kommer med Nesoddbåten vil da Nationaltheatret være nærmeste trikkeholdeplass. Alternativt kan man benytte en av bussrutene som har avgang fra Rådhusplassen.