TV-aksjonen 2018 nærmer seg

Av Nesodden kommune

Det nærmer seg tiden for årets TV-aksjon, forberedelsene er i gang, og det oppfordres til å melde seg som bøssebærer.

Tradisjonen tro er det Nesodden kommune ved ordføreren som har det overordnede ansvaret for TV-aksjonen. Frivilligsentralen ved Hege Emilsen har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen lokalt, sammen med representanter fra lag, foreninger og frivillige i Nesodden.

Kommunekomitèen som ledes av ordfører kan være en bidragsyter til å «få ting til å skje» i forkant av aksjonen. Her er det snakk om å tenke sammen for å skape størst mulig oppslutning rundt aksjonen, men også sette fokus på temeat utenforskap lokalt. Årets kommunekomitè gjenspeiler dette, og personer og aktører med relevans til temaet deltok på oppstartsmøte i Tangenten tirsdag 21. august.

Selve aksjonsdagen er 21. oktober, og Nesoddens befolkning oppfordres til å møte opp som bøssebærere. Mer informasjon om dette vil bli gitt senere.