Uformelt møte med næringslivet

Torsdag morgen inviterte ordfører Nina Sandberg næringslivet til en uformell prat i Tangenten.

Ordet var fritt og samtalen dreide inn på en rekke områder som påvirker næringslivet.

– Det er ingen tvil om at vi har en del utfordringer i sammenheng med infrastruktur på Nesodden, innledet ordføreren, og la fram siste informasjon om den elektriske fergen som blir diskutert etablert som et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner med tilknytning til Oslofjorden.

Av andre tema som ble diskutert var tilrettelegging av forholdene både for kulturnæring og næringsliv generelt. Etablering og utvikling i Fagerstrand-området og satsing på maritim næring.

– Vi må se hvilke fortrinn vi har i forhold til andre kommuner og benytte oss av dem for å videreutvikle næringslivet, sa leder av Nesodden næringsråd, Arne Bjerke.

Et forslag om å etablere et gründerpanel i kommunen ble også lagt fram.

Avslutningsvis ønsket ordføreren å lodde stemningen blant de tilstedeværende vedrørende en eventuell kommunesammeslåing.

Bilde: F.v: Petter Carlstad; Precis Grafisk og Nesoddguiden, Arne Bjerke, Nesodden næringsråd, Dag Wroldsen og Håkon Larsen fra Norsk Yrkesdykkerskole, produsent Sigrun Sand og ordfører Nina Sandberg. Foto: Trond Folckersahm